måndag 31 mars 2014

Församlingens uppgift är att förvandla stadenDina avkomlingar skall bygga upp de gamla ruinerna, du skall återställa grundvalar från forntida släkten. Du skall kallas ”han som murar igen sprickor”, ”han som återställer stigar, så att man kan bo i landet.” Jes 58:12

Igår gästades vi av Håkan och Gunilla Gniste från Uddevalla som predikade och undervisade i Lysekils kyrka. De hade med sig Jesaja 58 som ett tilltal och temat var att ha tro för sin ort. Ibland stryker Gud under de grundläggande ord och löfte som han tidigare talat över en stad eller en människa. Det gjorde han igår. Jesaja 58 är det profetiska ord till Lysekil som funnits med sedan åtminstone 1980-talet och som vi försökt handla efter sedan dess. När Gud talar på det sättet väcker han tro för att det skall ske (nu?) och inbjuder oss till att i tro vara med och förverkliga och uppfylla ordet. För en dryg vecka sedan hade vi också besök i vår bibelskola av Maritha Wilhelmsson, bönesamordnare inom EFK som undervisade om strategisk bön för vår stad. Hon påminde oss om att det Gud sagt är sant! Hon lyfte fram orden: ”Ty alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud skall bli ärad genom oss.” 2 Kor 1:20 och ”Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett löftet är trofast.” Hebr 10:23.

Två saker ser jag att mötena med dessa ”profetiska” personer förde med sig. Dels talade Gud om församlingens kallelse på en ort och dels talade han om kallelsen som Gud ger oss enskilda till en stad. Håkan Gniste sa: ”Kyrkan är en välsignelse för varje ort!”  Jesus har kallat oss att vara ett salt och ett ljus och han talar om kyrkans som staden på berget. Det är församlingen som ger staden ljus och det är församlingen som har kallelsen att visa på Guds godhet och makt i vår stad. När en församling växer i mognad, antal och styrka kommer det staden till godo. I vår andliga blindhet ser vi ofta tvärtom på tillvaron. Det innebär att tillväxt och Guds rikes kraft är avgörande för vår stads framtid. Jesus betonar ju detta när han uppmanar oss ”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så skall ni få allt det andra också”. Matt 6:33 Debatten går hög inom samfunden, inte minst i Svenska kyrkan, och många röster hörs om att vi måste anpassa oss efter samhället. Rätta in oss i ledet och anamma vår tids verklighetsuppfattning, etik och moral. Inget kan vara ett större utryck för andlig blindhet. Kyrkan skall vara en termostat och inte en termometer i vår kultur och i staden! Kyrkan är välsignelsens källa och när vi är trogna mot Herren, lyder hans ord och söker vår stads bästa blir vi en källa till välsignelse. (Jfr Jes 58:11) Om församlingen är uppfylld av Gudsrikeskultur kommer den att prägla staden och inte tvärtom. Detta är kyrkans uppgift och ingen annan, men om saltet mister sin sälta duger det inte till någonting säger Jesus. Det får mig att se hur viktig uppgift församlingen har och hur mycket det betyder att vi är det vi skall vara för vår stad!

 
Det andra som Gud påminde mig om var några människors specifika kallelse. Gud har placerat dessa människor i en stad ”för en tid som denna”. Ester 4:14 Hur ofta har jag inte velat fly kallelsen, likt Jona eller gömt mig i trossen likt Saul. Gud påminde mig om att Gud utväljer tjänare för särskilda tider och särskilda platser. Denna kallelse kan man inte lämna förrän Gud tillåter det. I vår tid kallar Gud människor att överlåta sig till bestämda platser och stå kvar där. Detta är inget offer eller en passiv handling. Att stå som en pelare för sin ort innebär en uppgift att be och lovsjunga under alla omständigheter och genom att göra det bidra till att Guds och hans härskara får en plats, ett brohuvud att verka utifrån. Genom bön och förbön för staden handlar Gud. Jag upplever att Gud leder oss att gå vidare i bön och lovsång här i Lysekil. Inte bara gemensamt utan också att han reser upp bönealtare och lovsångsplatser i människors liv. ”Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön.” Jak 5:16 Det vi kommer att få uppleva nu tror jag handlar om en helt ny nivå i bönetjänsten. Gud kommer att ge människor tillträde till sin tron och han kommer att ge dem vad deras hjärta ber om! Det innebär att en rättfärdig människa som ber gör stor skillnad! Det finns löften knutna till en rätt fasta, till ett liv som hör Guds ord och gör det, när det gäller tillträde till Gud. Jag är övertygad om, som jag ofta skrivit, att vi lever i en tid av fullbordan och där det profetiska skeendet kan kallas för en Eliatid. Jesus kommer och församlingen skall utrustas för hans ankomst. Därför gäller ordet från Malaki just vår tid. ”För in tionde i förrådshuset, så att det finns i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himmelens fönster och låta välsignelse strömma över er i rikt mått.” Mal 3:10 Jag tror inte att det bara handlar om tionde utan också om att ge Gud allt det som tillhör honom. Det handlar om tid, pengar, bön, tro, lydnad etc. När vi gör det Gud kallar oss att göra, så finns det obegränsade resurser och möjligheter från Guds sida! Gud utgjuter på nytt i dessa dagar en bönens och lovsångens Ande för att du och jag skall veta att allt handlar om honom från början till slut. Men i sin outgrundliga vishet inbjuder han oss att vara med, som medarbetare och kompanjoner till honom för att förvandla vår stad!


Till sist. Vi var på Apollos bibelskola i Götabro, Linus och jag i veckan som gick. Vi skulle undervisa om den profetiska gåvan och den profetiska tjänsten. Det kändes att vi var på väckelsemark och en plats där eld har fallit. En god vän frågade om ängeln stod kvar på gräsmattan? Själv hade han i en syn sett en gigantisk ängel där under sin tid på skolan. Skämtsamt svarade jag att han hade flugit. Efter en kort stund fick jag dåligt samvete för att jag skämtade om något så viktigt. Gud tillrättavisade mig och sa att ängeln svävar över den platsen. För min inre syn såg jag en ängel som blåste i trumpet i en virvelvind i himlarymden över området. Guds välsignelse och Guds eld kommer att falla på nytt och återigen sända människor ut i mission från Torp och Götabro. Denna gång med kraft att förvandla Sverige. När vi i söndags firade mässa i Lysekil och en av våra lovsångsmusiker spelade ett intro på trumpet upplevde jag att en ängel slog ett mäktigt vingslag också över vår stad och vår kyrka. Introt var till ”En tom Grav” och orden ”för vår Gud är allting möjligt. I hans namn har vi fått allt! För vår Gud är allting möjligt!”  Jag upplever att de orden ljuder över denna tid ! /Hans

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar