fredag 6 september 2013

På spaning inför hösten


Sommaren är över och den första höstmånaden har kommit. En tid då mycket av sommarens växt skall skördas i naturen. Också när det gäller Guds rike finns det en skörd i höst. Jag tror att Gud talat detta år om att inta landet. Det har jag skrivit om tidigare i Navigera och det betyder att vi nu, i fall detta stämmer, kommer att  se konsekvenserna av att Guds rike går fram. Vi har haft en fantastisk sommar i Sverige när det gäller väder men  vi har också upplevt det  i kyrkor, på läger och på konferenser. Rapporterna är samstämmiga om att en ny ton ljuder. Det finns en ny dimension av Gudsnärvaro som visar sig i människors tillbedjan. Nya mått och erfarenheter av läkedom är en annan frukt i det som Gud gjort.  Detta är för mig tecken på det stora som Gud gör och som vi får vara en del av men också ta sikte på.

När landet intas är det några saker jag tror sker som har med atmosfär att göra. Det märks vem som är kung i landet. Den anda som finns i palatset, tronsalen sprider sig i landet. Där Guds rike går fram märks det tydligt. Jag talar inte bara om de tecken som skall följa de troende, se Mark 16:15ff, som vi har många rapporter från både här i Lysekil och runt om i vårt land utan om den ”andliga miljön”.

På ledardagar med New Wine i veckan talade Birgitta Sjöström Aasa om vad Danny Silks budskap på New Wines sommarkonferens och i hans nyöversatta bok ”Heder i Guds rike” hade betytt för henne. Jag tror att det Danny Silk förde med sig till Sverige i sommar kommer att bära rik frukt.  När människor blev berörda av budskapet om att vi skall hedra varandra så startade något som går vidare av bara farten. En hedrande kultur är så attraktiv och annorlunda att den drar människor till sig. Jesus säger ”när jag blir upphöjd skall jag dra alla till mig” Joh 12:32. Där Jesus upphöjs, äras och hedras ger Guds Ande kraft till att se Jesus i varje människa och att hedra dem. Heder är att konkret lyfta upp, tjäna och älska dem man möter. Ordet heder måste bli kött ibland oss och  det innebär bl.a. att gå den extra milen, böja sig djupare, ge med glädje också till den minste etc. Det gäller den som står emot oss likaväl som den som älskar oss. Konkreta kärleksgärningar förändrar atmosfären och om vi börjar överträffa varandra i ömsesidiga hedersbetygelser som Paulus talar om, har en ny kung tillträtt. Rom 12:10 Jag tror att detta är något helt avgörande för det Gud gör. Vi kan få vara med i erövrandet av landet, men bara frivillig. Om vi ber och överlåter oss till det Gud gör. Jesus sa ”Tiden är fullordad och Guds rike är här. Omvänd er och tro evangelium!” Mark 1:15

I den atmosfären drömmer människan också stora drömmar. Dessa drömmar gäller vad Gud kan göra med församlingen, staden och landet. Men de börjar med att vi får visioner för vad Gud kan göra i och med andra människor. En atmosfär där synd, erfarenhet eller oförmåga inte definierar oss utan en hedrande kultur där Gud får tillträde till oss. Där ser vi vad som kan ske när hans möjligheter och hans vilja förlöses in i människors liv. Det blir en atmosfär där vi inte talar och begränsas av det omöjliga utan lever i tro på att för Gud är allt möjligt. Det är ett statement som proklamerats i lovsång den här sommaren. För vår Gud är allting möjligt!

Det jag också ser är att det är en kultur där människor verkligen sträcker sig mot Gud och går för det han säger. Lärjungarna lämnade fiske, släkt och vänner när Jesus kallade dem och enligt löftet får de igen redan här i tiden. Det intressanta är om vi nu får se en andlig miljö där människor brinner av hängivenhet och väljer det som Herren säger. Tar radikala beslut på Guds tilltal. Den kreativa, uppmuntrande och frigörande atmosfären är oskiljaktigt från Guds rike.

 

Det sista som jag vill dela här i ingången till skördetiden är min tro på att allt detta sker samtidigt som intimiteten med Gud blir allt viktigare och det helt avgörande. I naturen är höst en tid av kyla men i relation till Gud är det en bröllopstid. Tid för en behaglig värme, för kärlek.  Jag tror att Gud klär av sin brud så att hon blir naken. Det gäller både församlingen och den enskilde som låter sig avklädas. Han tar av de sista kläderna som vi döljer oss under eller som vi har vår egen trygghet, tro eller roll i för att vi skall kunna komma riktigt nära. I begynnelsen var vi nakna utan skuld och skam satta att regera tillsammans på jorden. Vi umgicks ansikte mot ansikte med Gud och det är vårt ursprung.  Att vi nu upplever en större Gudsnärvaro ibland oss innebär också att Gud klär av oss och saker som vi älskar, tror oss beroende av, längtar efter m.m.  Det kan upplevas svårt och smärtsamt men är helt nödvändigt. Jag tror Guds Ande med ytterst varsamhet gör det med dem som söker honom. Det är lite skrämmande men också underbart att leva i en tid då Guds löften infrias./Hans

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar