lördag 2 mars 2013

Grunden för navigation

Vid flera tillfällen i veckan som gått har Gud påmint mig om vikten att stå med fötterna på jorden men att ha huvudet och hjärtat i himlen. Vi behöver att både hjärta och tanke är präglad av Guds rike så att det sinnelag som fanns hos Kristus Jesus också finns hos oss. (Jfr Fil 2:5) Det är bara möjligt om jag lever i Guds Ord och hämtar näring från Ordet för min värdsbild, mina värderingar och min auktoritet. Det är bara igenom Guds uppenbarelse det är möjligt. Genom att ställa sig under Ordet och låta det betjäna mig såsom Kristus tvättade Petrus fötter och att göra varje tanke till en lydig fånge åt Kristus, formar den helige Ande mitt hjärta och min tanke. Vi får äta Ordet som dagligt bröd och frukten är att det eviga livet flödar fram i mig. Även när ordet är vasst och svårsmält får jag gömma det i mitt hjärta och hämta vägledning och kraft från det. När jag låter Ordet förklara mitt ursprung och möta mig med liv idag börjar det definiera min framtid. Genom ordet verkar den helige Ande Guds bestämmelse i mitt liv. Hans sons bild tar gestalt i mig. Guds kärlek förvandlar mig och hans kraft verkar i och genom mig. Den sändning som Jesus hade och som han sände lärjungarna med innebär att vi lever  från himmelen mot jorden. Fast förankrade i Guds eviga Ord blir vårt perspektiv från tronen där Kristus sitter på Faderns högra sida. Allt som är givet åt Kristus flödar igenom oss. Vi är i allt fullkomligt beroende av honom och samtidigt lever vi och tjänar på den plats och i den situation Gud har ställt oss.

Jag tror Gud har påmint mig om rikedomen att ta emot hela Bibeln som Guds Ord för att fullheten av Guds intention och plan för oss skall ta sin boning i oss.  När vi använder bibeln som ett smörgåsbord blir också Guds liv och kraft fragmenterat genom att Gud respektera mitt val och min inriktning. Jag har en bestämd känsla av att Gud håller på att återställa förtroendet för sitt Ord i dag. Den som längar efter Guds rike och som söker det före allt annat kommer att få se hemligheter öppnas i Ordet som världen skrattar åt, men det blir samtidigt till en kraft som får världen att häpna. Guds kärlek kraft verkar genom hans viskning och bara den som i förtrolighet och i tro lägger örat mot Jesus bröst kommer att höra det. Utan ett återupprättat förtroende för Guds Ord och Guds Ande kommer vi aldrig att kunna navigera utan kommer att förlora kursen och fara vilse/Hans

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar