måndag 18 februari 2013

Navigera på nytt!

I Lysekils församling har vi under ganska många år bedrivit bibelskola. Vi har gjort det därför att det finns en profetisk kallelse över vår församling och i den kallelsen ligger det ett uppdrag att träna och utrusta människor till tjänst för Gud. En av profetens uppgifter i gamla testamentet var just att avskilja och smörja människor som Gud utvalt till tjänst. En annan funktion var att vara väktare på muren. Det handlade om vakthållning mot fiender men framförallt att spana för att se var, när  och hur Herren kom. En uppgift som vi tror idag handlar om att försöka känna igen vad Guds Ande gör nu och bereda plats för det här i församlingen och samtidigt utrusta andra genom att ge det vidare. Spänna seglena i den första vinden, den första lätta brisen för att vara positionerad för det som kommer.

Lysekils kyrka ligger som ett sjömärke längst ut på Stångenäset i Skagerak. Inne i kyrkan finns ett altarskåp där flera av de bibliska profeterna är gestaltade vilket ger hela kyrkan en riktning mot det profetiska. Vår kallelse som församling är att vara en tillbedjande, profetisk och diakonal församling och det är utifrån den profetiska tjänsten vi vill skriva denna blogg. Under flera år kom Navigera ut som ett bibelstudium bl.a. på församlingens hemsida, men nu vill vi göra det i bloggform. Vi kommer att dela det Guds Ande lägger på vårt hjärta och försöka samla ihop tilltal från Gud som kommer i församlingen. Vi hoppas också att kunna följa upp med vittnesbörd om vad Gud gör ibland oss. Vi är övertygade om att det han gör också är tilltal som vill uppmuntra, uppbygga och trösta. 
2012 var ett turbulent år för oss i Lysekil. Men det var också ett år då det skedde en förändring i den andliga atmosfären. Vi talar om det som en tsunami. Det skedde i det fördolda men har fått dramatiska förändringar i det vi idag ser och upplever. Inför 2013 så påminde Gud oss om att det var tid att inta landet. Situationen när Gud ledde Josua och folket över Jordan och in i löfteslandet blev levande för oss och det har blivit uppenbart för oss att något verkligt nytt håller på att ske. Det är ett undrens år som vi gått in i. Ett år där Guds närvaro blivit allt mer påtaglig ibland oss och där det som tidigare var omöjligt nu sker helt naturligt. Vi tror att Gud nu manar oss på nytt att dokumentera det som sker, samla ihop tilltalen och lyfta fram de aktuella bibelorden för att kunna navigera i ett spännande profetsikt skeende.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar