tisdag 18 april 2017

Jesaja 60 - Ett ord till Lysekil och Sverige!

Under stillaveckan hade vi 24-7 bön i Lysekils kyrka. Det blev en vecka då det var lätt att höra Guds röst. Bilder och uppenbarelser kom med stor samstämmighet och sammanfattningsvis kan man säga att flödet av tilltal mynnade ut i påskens korsbudskap. På långfredagen hade jag med mig en bild av ett sikte med hårkors. När korset är mot målet är riktningen den rätta. Vid sidan om korset missar man målet och jag tror att det är ett tilltal, inte bara till vår församling, utan till kyrkan i Sverige i stort. Utanför korset hamnar vi fel och utan korset ingen kraft.

De tilltal från 24-7 bönen som jag vill dela i detta Navigera kommer från Jesaja 60. Det är ett bibelord som talats över vår kyrka många gånger och är ett av karaktärsorden för oss i Lysekil. Nu tror vi att Gud på olika sätt gett oss detta ord för den här tiden och det följde med oss under böneveckan. Jag tror vi gör rätt i att lyssna till det som ett ord från Herren och att handla på det.

Textens inledningsverser ger en ansatts och inriktning för oss: ”Stå upp var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Se mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Herren gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig” Jes 60:1-2

Herrens härlighet drar människor till sig. Djupast sett är vi alla skapade för att leva i hans härlighet, leva i gemenskap med honom och bestrålas av hans närvaro. Vi kan bara konstatera att hednafolken, människor från världens alla hörn, söker sig till Herren i Sverige idag. De får uppenbarelser, blir helade och fylls av Guds helige Ande. Nu när detta sker är det också en kallelse och en inbjudan till de förlorade sönerna och döttrarna att komma tillbaka. Det finns så många som över tid stött sig på församling, ledarskap, andra har haft en längtan ut i någon form av frihet eller helt enkelt inte längre velat följa Herren som tidigare, men nu är det något som förändras. Oavsett anledning så ställer Gud en dörr öppen. Herren själv står i dörren och längtar och spanar, likt den förlorade sonens pappa i liknelsen. Pappa väntar! Dörren är inte låst utan öppen! Nu är det tid att svälja oförrätter. Se bortom kritiken och ödmjuka sig inför Gud. Det innebär att församlingen också måste öppna sig och ödmjuka sig. Det är inte heller tid för den hemmavarande sonens småsinthet och dömande. Det finns NÅD både för de långt borta och de som är nära.

”Främlingar skall bygga upp dina murar, och deras kungar skall betjäna dig… Dina portar skall ständigt hållas öppna – varken dag eller natt skall de stängas -  så att folkens rikedomar kan föras till dig och deras kungar föras med i tåget.” Jes 60:10f

Under bön över dessa verser fick jag följande tilltal ”Muren är grundad på Kristus. De som är beredda att ge sitt liv för honom, deras liv och hängivenhet, kommer att vara vår tids byggstenar. De omvända muslimerna kommer att visa vägen”

Det blev både starkt och smärtsamt att främlingar kommer att bygga upp murarna. Herren påminde mig om att det är tre områden som ger muren dess höjd och styrka i våra dagar. Det första området handlar om tjänstegåvornas upprättelse och förlösning. Framförallt när det gäller evangelisttjänsten kommer tredje världens väckelse att vara en välsignelse för den västerländska kyrkan. Det andra området handlar om återupprättande av apostolisk tro. I en tid när apostolisk tro är mycket svag i vårt land och många förkunnare, pastorer och kyrkoledare svävar på målet och t.o.m. fjärmar sig från bibelns budskap talar Guds Ande om att det inte finns någon annat att bygga på än ”profeterna och apostlarna” Ef 2:20.  Det är i trons gemenskap med profeterna och apostlarna som Gud ger trons nådegåva. Från Afrika, Syd Amerika och Asien kommer människor att föra oss tillbaka till apostolisk tro. Vi kommer att få se en förnyad tro på bibel som Guds Ord som kommer att skaka om den etablerade kyrkan i grunderna. Det som inte är byggt på Jesus kommer att rasa. Vi går en tid till mötes när mycket kommer att bli till övergivna ruiner. I kontrast till detta kommer levande församlingar grundade på apostolisk tro att växa. Det tredje området är bön. Väckelsen som sköljer över våra gränser är en bibelläsnings- och böneväckelse. Bara de som ber visar att de tror att det är Gud som skall göra det och bönen inbjuder Gud att handla med sitt folk.

”Jag vill göra platsen för mina fötter härlig. Bugande skall dina förtryckares söner komma till dig, de som föraktar dig skall falla ner för dina fötter. Och de skall kalla dig ”Herrens stad”, ”Israels Heliges Sion” Jes 60:13f  

Fienden skall känna igen Guds välsignelse och närvaro. JHWH SHAMMA – Herren är närvarande. Herren kommer att visa världen vem han är. Lägg märke till att platsen för Herrens fötter skall göras härlig. Jag tror att församlingen kommer att få agera i en ny dimension av kraft där fienden läggs under ”våra fötter”. Jag tror att det gäller dödens makt på ett särskilt sätt och jag tror att församlingen genom sin bön, sin tjänst och sin kärlek kommer att lura? eller kanske mer triumfera över dödens makt. Detta kommer att ha och göra med en ny timing. Jag såg vid ett av bönepassen en bild av ett atomur.  Och hörde ”There is time för a perfect timing”.  När församlingen lyder Herrens ord och är känslig för Andens ledning uppstår en ny dimension av kraft, inte församlingens eller människor utan Herrens. När vi rör oss i Kristus är det Kristus som gör skillnad.

”Du skall dia folkens mjölk, kungabröst skall du dia” Jes 60:16

Israels folk fick guld av egyptierna när de drog ut. ”Låt aldrig bristen på resurser hindra dig från att göra Guds vilja!” Herren är den som förser, JHWH- JIREH. Det finns välsignelse i den omedelbara lydnaden. Följ mig! Kom! Gå!

”Av den minste skall det bli tusen, av den ringaste ett stort folk. Jag Herren, skall med hast låta detta ske, när dess tid kommer” Jes 60:22

Till sist; Gud utväljer det ringa – ”som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord” Jes 53:2 

Gud har talat om väckelse, eld och vind över landet denna vecka. Väckelsen kommer överraskande och med hast. Den avslutande bilden från långfredagens bön handlar att väckelsens vind kommer att blåsa liv i den glöd som pyr i jorden. Platser som tidigare drabbats av Herrens eld, även långt tillbaka i tiden kommer att ta fyr när vinden kommer. Branden och glöden har sitt eget liv och den som känner dess väsen vet hur länge den kan ligga i vila men ändå ta fart igen. Min bön är – Blås Herre!/Hans

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar