fredag 31 mars 2017

En ny våg!. Profetiska tilltal under möte med New Wine ledare.Denna vecka var New Wine ledare samlade på Kaggeholms folkhögskola. Under dagarna så talade Gud genom många olika människor och jag lämnade Stockholm med förväntan på vad som nu kommer att ske i vårt land.  Några av de saker som jag uppfattade från Gud vill jag dela med mig i detta Navigera, andra saker behöver jag processa och hoppas kunna komma tillbaka till längre fram. I början av februari hade jag förmånen att träffa ledare från många håll i världen inom New Wine familjen och redan då kände jag att något nytt kunde urskiljas och som jag delvis delade i förra Navigera. Det grundläggande tilltalet handlar om ”back to basis” eller tillbaka till ursprunget.  En reformation i vårt sammanhang handlar om  att vända tillbaka till det budskap och den tro som apostlarna sändes ut med av Herren Jesus. Ordet som återkommer i mitt hjärta är mission.  Det uppdrag och den sändning skall fortsätta Jesus verk och förmedla frälsning och försoning genom Jesus död och uppståndelse.  När vi träffades i Stockholm slogs jag av berättelserna om hur mängder av människor kommer till tro i vårt land och tar emot Jesus som sin herre och frälsare. Det sker bland våra muslimska flyktingar men också bland svenskar.  Det sker i en utsträckning jag inte varit med om under mina år i tjänst. Det är vår i luften! Guds rike går fram! Sångens tid har kommit!

Jag upplever att Gud säger idag det han sände Mose att säga till Farao. ”Släpp mitt folk!” 2Mos 5:1 Gud kallar sitt folk in i något nytt. Han kallar det till frihet att tjäna och leva ett gudsrikesliv i en helt ny dimension och där gudstjänsten, Guds närvaro är i centrum.  ”Släpp mitt folk, så att de kan hålla högtid åt mig i öknen”, som Guds folk har vi vår identitet i miraklet. Vi så att säga blir till genom ett mirakel och kallas till att lever ett liv där under är en naturlig del. Vårt ursprung är ett mäktigt ingripande av Gud och det ger oss vår självbild. Vi är ett folk som lever ett mirakulöst liv därför att Gud är med oss. ”För Gud är ingenting omöjligt”.  Kyrkan har alltför länge levt i statens, makten och denna världens bojor. Hon har blivit ett redskap för makthavare att bygga landet och förmedla , inte Guds värderingar utan ”kungens”.  Det politiska etablissemanget och samtidskulturen tvingar, skrämmer eller lockar kyrkan att gå i samtidens ledband. Men till skillnad från denna värld så har Guds rike en annan Kung, en annan lag och ett annat sätt att leva.  Den kultur som präglar Guds folk är en profetisk kultur där Guds ord sätter standard och riktning. Är det något som Herren strukit under den sista tiden så är att vi skall lita på honom, på hans ord och handla efter det.  Gud uppmanar sitt folk att fästa blicken på Jesus och inte låta något hindra oss från att göra det han gör, vara där han är och tala det han talar.  Gud kallar oss att göra och leva på ett nytt sätt. Prioritera rätt och att följa Jesus. Han säger; ”Gör inget annat!”

Mark Aldrige ledare för New Wine international talade ut att  ”there is a window of opportunity  right now” och att det som skall göras “do it quickly!”  Uppmuntrande ord som också utmanar. När Gud talar gäller det att handla och inte vänta.  Vi behöver träna oss i att leva av uppenbarelse, Herrens tilltal och inte i första hand styras av erfarenhet och förnuft, av det som vi tror är möjligt.  John E Thomas ledare för streams ministry  hade ett budskap som tangerade detta. Guds folk kan aldrig ledas eller styras av människofruktan eller av mänskliga opinioner.  ”If you live of the praise of people you will die by the criticism of the people”.  Han underströk vikten att vara förankrad i Gud och att söka Herrens vägar. Han uppmanade församlingen att inte titta för mycket på gåvor hos människor utan leta efter karaktär. Vår tid behöver ledare som är kristuslika, först och främst i karaktär och sedan i kraft. Om Gud skall få forma oss, efter sin sons bild, så behöver vi leva nära Gud. Det finns ingen annan väg för en ledare eller för en kristen än att leva i bön. Det är ett uttryck för vårt beroende av Gud men också för att vårt andliga liv är grundat i en personlig relation till Gud.  Gud kallar sitt folk till bön och att i gemenskapen och samtalet med Gud få del av vad han har på sitt hjärta. Till New Wine England har Gud talat profetiskt i år -  ”It´s time to go deeper”.  


Gemenskapen med vår himmelske Fader i bön är det vi skall leva av och det är grunden i en profetisk – apostolisk tid. Vi lever av Guds ord, det han talar till oss gemensamt och personligt. Det finns ingen genväg utan det handlar om uthållighet i bön, prioritering av enskild tid med Gud  och att ta oss tid till att lyssna till Gud och meditera över hans ord.  Christer Roshamn, pastor från Motala, talade också om bönens betydelse. ”En församling som ber får en atmosfär av den helige Anden.”  Den atmosfären är oemotståndlig för sökande människor, ja för alla människor. Det är bön som föder fram Guds agenda i oss och ger oss nöd för det förlorade, betonade Christer som har fått se mängder av människor komma till tro.

John Thomas profeterade om en ny våg över Sverige och som sköljer in nu. När den vågen bryter in för den med sig ljus. Det var som jag såg norrsken över Sverige när han profeterade och i ögonblicket efter så säger John  ”It`s the northern light, it`s coming, it´s coming”

Det finns ett nytt skeende från Gud att ta emot och att kliva in i. Det kommer och det kommer med hast. Vi kommer att få se Guds kreativitet på ett helt nytt sätt när det gäller mirakel.  Det finns nya saker att kliva in i som har med Guds rike att göra och som har med Andens gåvor att göra, en ny nivå av Guds närvaro och kraft. Ett nytt spektrum av ljus som kommer att lysa upp himlen här uppe i norr och det kommer att dra människor till sig.

När jag kom hem och landade i fredagens morgonmässa här i Lysekils kyrka påminde Gud mig om vågens dubbla sida. Den för med sig en enorm kraft och den som kan rida på den och utnyttja den rätt får fart men den som inte positionerat sig sköljs över och sveps iväg.  Om det är Guds våg så ger det berättelserna om Noa och mannen som bygger sitt hus på klippan ett nytt perspektiv. Utan Jesus kommer det att vara omöjligt men med honom finns förutsättningarna för att få vara med och föras fram i en väckelsevåg över vårt land. It´s coming! /Hans

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar