måndag 8 februari 2016

Jubla du ofruktsamma!


Det har gått en dryg månad av 2016 och det har varit mycket positivt som hänt i vår församling. Vi har startat med en vecka 24-7 bön. Människor strömmar till våra gudstjänster, vi har fler deltagare på årets alphakurs än någonsin tidigare och Gud möter och betjänar människor på många sätt nu. På samma gång är det kamp, förvirring och en press på människor vilket tar sig olika uttryck. Det är som om vi nu står i det som Gud talat om och samtidigt blir det så tydligt att vi inte ”kan” härbergera det i oss själva. Vi är i ett skede när det gamla inte fungerar och det nya som kommer har vi inte sett i sin fullhet. Vi har fått en påminnelse om att Johannesevangeliet kap 21 är en viktig text och jag tror att vi behöver vara i det kapitlet när vi går in i nästa säsong.

I den berättelsen fungerar inte Petrus gamla erfarenhet av fiske. Det är som om tiden då hans erfarenhet och skicklighet fungerade nu var förbi. Han hade fiskat hela natten men nu gav det inget resultat. Efter påskdagens händelser och mottagandet av Anden är han på en hel ny spelplan. Ett helt nytt liv. Andens gåvor och Guds ord, Jesus tilltal, är inte längre något som sätter lite extra krydda på vissa dagar utan helt nödvändigt för att få livet och tjänsten att fungera. Det finns en övernaturlig dimension, en Gudsrikes dimension i allt och utan att känna igen Jesus röst kan vi inte leva i den. Jesus säger ”utan mig kan ni ingenting göra” Joh 15:5. Vi lever i en tid då profetians gåva blir allt viktigare. Det är en tid då Herren utrustar församlingen att bli profetisk och att steg för steg ledas av honom in i ett Guds rikes liv. Genom profetians gåva och den profetiska tjänsten så ökar vår förmåga att känna igen Herren och att ledas av honom. Det är genom att känna igen Jesus närvaro och förstå hans ord som gör att vi kan tjäna som Jesus och förmedla en Gudsrikes kultur. Då kan vi också tjäna och leva som församling i realiteten av ordet ”Guds rike är nu här” Mark 1:15

Johannes förmåga att känna igen Jesus på stranden påminner oss om två viktiga saker. Intimitet och närhet till Jesus ökar förmågan att känna igen hans närvaro och det är en väsentlig del av den profetiska tjänsten. Att vara med Herren, lyssna till hans hjärtslag och förbli i hans närhet, likt Johannes är avgörande för den profetiska församlingen. Men det är den profetiska tjänstens uppgift att hjälpa andra att se Jesus och det är den profetiska församlingens uppgift att få världen att se Jesus. När Johannes säger att det är Herren till Petrus, Joh 21:7, får det Petrus att agera i tro.  Församlingen är ”byggd på apostlarnas och profeternas grund” Ef 2:20 och det är när dessa tjänster får ge riktning, kraft och ljus till församlingen som vi kan börja röra oss i det som Gud har för oss nu.  Det är då vi lägger ut näten, efter Herrens befallning och det är då undret sker och fångsten kan landas.
Jag tror att det finns ett mycket starkt tilltal till församlingen och kyrkan att vända om. Vända om från att göra tjänst i egen kraft, vara kyrka efter eget huvud utan att vända om till Herren och lyssna på hans ord och använda hans gåvor. ”Omvänd er och tro evangelium” Mark 1:15

Jag har också fått till mig att Påsken 2016 kommer att ha signifikant betydelse här i Lysekil och kanske också i vårt land. När vi i vår firar Jesus död och uppståndelse tror jag det kommer att vara ett genombrott för det som nu kommer. Därför får också fastan som börjar nu ett extra allvar och tyngd.

Till sist vill jag dela en bild som jag såg när vi var i tillbedjan på söndag kväll i kyrkan. Jag såg en bild av tre signalraketer som steg upp över horisonten och upp över natthimlen. När de nådde toppen av sin bana blixtrade de till och som en stjärna som blev hängande på himlen spred de sitt ljus. Jag tror att Guds Ande visar på tre områden där Guds rike nu kommer att bryta igenom. Tre skeenden där Jesus blir förhärligad och där vi kommer att se att Guds rike är nära.

Den första stjärnan talar om att Jesus har besegrat våra sjukdomar och smärtor. Det är de omöjliga, livshotande, kroniska sjukdomarna som kommer att helas. Jag säger inte att alla sjukdomar kommer att helas, inte heller att Guds rike i sin totalitet bryter igenom. Kyrkan vet att det inte sker förrän Jesus kommer tillbaka och att vi lever i ett ”redan nu men ännu inte”. Men i det vi går in i kommer vi att få se allvarliga sjukdomar helas genom församlingens tjänst i en helt ny nivå.

Den andra handlar om nyfödslar. Den ofruktsamma skall få många barn, Jfr Jes 54:1. "Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fött barn, brist ut i jubel och ropa av fröjd"                                 Jag tror det är både ett konkret ord till barnlösa par men också att fruktsamhet skall komma fram på alla områden. Öknen skall blomma och det som har varit dött när det gäller drömmar, hopp och längtan på nytt skall bära frukt. Jag tror att det också är ett löfte till oss i församlingens som längtat och bett att Gud skall få förlösa ny kreativitet i tillbedjan, mission m.m.Den tredje stjärnan handlar om hedningarnas tillbedjan. Tiden då de som varit långt borta skall komma nära Herren och deras omvändelse skall förlösa ny vitalitet och kraft i församlingen. Det kommer att välsigna vår kultur och vårt samhälle. En del av det är säkert de många invandrare som kommit men det handlar lika mycket om de som över lång tid identifierat sig som gudsförnekare, ateister… Jag tror det handlar om att några av de största motståndarna till Kristen tro skall omvända sig och hitta hem till Gud. Paulus omvändelse betydde väckelse bland hednafolken och jag tror att både i ett lokalt perspektiv, i vår stad skall vi spana efter detta men också över världen. Gåvor, rikedomar, förmågor kommer att bäras in i Guds hus och välsignas av honom för att sedan sändas ut.

Om denna bild äger en sanningshalt så finns det mycket att sträcka sig efter och mycket att handla i tro på i församlingen. Herre låt dit rike komma! Låt din vilja ske på jorden såsom i himlen! /Hans

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar