fredag 4 december 2015

Ett Nådens år som kommer ta oss med storm!


När jag sätter mig ner för att sammanfatta mina tankar och de tilltal jag uppfattat den senaste tiden så viner stormen utanför. Det är den andra stormen på kort tid med denna, Helga lär hon heta, träffar Lysekil med full kraft. Många talar om att vi går en framtid till mötes med extremt väder. Det skall ha med klimatförändringar att göra och då med att temperaturen stiger i världen. När det gäller klimatet är det ett hot som världens ledare nu försöker bemästra i Paris. Men jag tror också att Herren säger till oss att vi går mot varmare tider andligt sett. Den helige Ande har med eld och värme att göra men också med vind och storm. Mer värme och mer av Guds närvaro kommer att förlösa mer kraft och storm. Det finns en positiv dimension i stormen som vittnar om Guds väldiga kraft och jag vill bara understryka det än en gång att Guds församling kommer att få ta emot mer kraft och kraft som vi inte sett tidigare under den närmaste tiden.  Vi skall inte bli överraskade, för Herren har talat profetiskt om detta som en bekräftelse av sitt ord. Men med Storm följer också oreda och att det rycker och drar i allting. Det finns inget lugn utan när väl Guds Ande är på färde gäller det att vara med. 
Jag har fortfarande båten i sjön och med en viss oro var jag nere vid bryggan för att se till att den hade klarat orkanbyarna på förmiddagen. Också i det talade Gud till mig. Han talade om vikten att vi är fast förankrade och att det nu inte finns utrymme för slarv. Vi behöver en ny noggrannhet i det vi gör när vi rustar för storm. Med stor kraft följer nya spelregler, nya villkor.  I väckelsetid kommer det skaka om och det som är byggt av människohand, det som är byggt grundlöst kommer inte att kunna bestå. I de tider som stundar finns det bara en grund som håller för församlingen och för oss personligen och det är Jesus Kristus. Det som inte är grundat i honom och som inte är byggt i överlåtelse till hans ord kommer inte bli kvar. En del byggen kommer att rasa omedelbart som ett korthus men andra kommer, likt en båt, att slita sig och i rask fart driva iväg och gå i kvav på en avlägsen strand långt bort. Jag tror att när Gud nu utgjuter sin Ande med förnyad kraft så kommer de församlingar och de samfund som teologiskt lämnat den fasta förankringen, lämnat Guds Ord i ett hissnande tempo att avlägsna sig från Herren. Det tragiska är att man inte kommer att se det för man är fullt koncentrerad på att kämpa med vågorna. När den helige Ande kommer med kraft kommer vi uppleva att tiden ”förkortas” eller ”försvinner”. Vi ser redan nu hur världens ledare hela tiden är många steg efter och hinner inte med utvecklingen. Vi leds inte idag av vision utan i reaktion på katastrofer, krig och terror. Jag tror att det finns en varning här för den kyrka som förlorat sin profetiska kallelse. Hon kommer bara att kunna göra samma misstag som redan gjorts i världen fastän ännu senare. Kyrkan är kallad att vara huvud och inte svans. Hennes kallelse är att vara före och att vara rätt med Herren men när hon förlorar den profetiska dimensionen och blir en spegel av samhället och inte av himlen blir hon bara tragiskt överspelad . Stormen kommer att skilja agnarna från vetet. Andens vind ger kraft till de som i Jesus efterföljd är beredda att göra Faderns vilja och skingra de som har en mänsklig, själslig agenda. De som har tro och förtröstan på Gud förnyas och de som förtröstar på mänsklig förmåga och bygger huset  på människotankar saknar framtid.  

Var redo för det kommer att blåsa och det kommer att blåsa rejält!

Församlingens förbönsledare kom i söndags och gav mig ett ord för det nya kyrkoåret. Det var välkända ord och de talar om det ”Nådens år”. Det är också temat på kyrkoårets första söndag. Nedan återger jag Jesaja kapitel 61 i sin helhet.  Jag tror ordet, som är en programförklaring över Jesus verksamhet, vittnar om den nya Jesusvåg över vårt land som jag talat om. De har med Guds rikes utbredning att göra men jag hörde också Guds röst i dessa välkända ord för vad han kallar sin församling att göra för alla de skaror av människor som nu kommer till oss. Orden ger hopp om helande, befrielse och tröst i livsförvandlande dimensioner. Gud kommer att klä de sörjande i en ny dräkt och sätta en ny huvudprydnad på deras huvuden. Jag tror den huvudprydnaden inte bara handlar om en förnyad glädje utan att de förlorade kommer att få kungliga huvudprydnader. De kommer att beklädas med ny auktoritet och kraft, det som tillkommer den högste konungens söner och döttrar. När det sker kommer vi att uppleva en andliga förnyelse i ödelagda städer och på döda platser. Jag tror Gud kallar oss att stå sida vid sida med människor från alla nationer i denna förnyelse och i den återuppbyggnad som här talas om. Men om vårt lands söner och döttrar inte vill bygga upp en levande församling och inte svarar i tro på Guds tilltal så kommer främlingen att göra det själva. Låt oss därför välkomna det Herren gör, öppna oss för hans kraft och göra Jesus gärningar under detta Nådens år.

Herrens, Herrens Ande är över mig,
ty Herren har smort mig
till att predika glädjens budskap för de ödmjuka.
Han har sänt mig
att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta,
att ropa ut frihet för de fångna
och befrielse för de bundna,
2till att predika ett nådens år från Herren
och en hämndens dag från vår Gud,
för att trösta alla sörjande,
3för att låta de sörjande i Sion
få huvudprydnad i stället för aska,
glädjens olja i stället för sorg,
lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande.
Och de skall kallas "rättfärdighetens terebinter",
planterade av Herren
till hans förhärligande.
4De skall bygga upp gamla ruiner,
upprätta tidigare ödelagda platser.
De skall åter bygga upp de ödelagda städerna,
platser som har legat öde släkte efter släkte.
5Främlingar skall stå redo att föra era hjordar i bet,
utlänningar skall åt er bruka era åkrar och vingårdar.
6Och ni skall kallas " Herrens präster",
man skall säga om er: "Vår Guds tjänare".
Ni skall få njuta av hednafolkens skatter
och berömma er av deras härlighet.
7För er skam skall ni få dubbelt igen,
och de som förödmjukades skall nu jubla över sin del.
Därför skall de få en dubbel lott i sitt land,
evig glädje skall de få.
8Ty jag, Herren, älskar det rätta
och hatar orättfärdigt rov.
Jag skall ge dem deras lön i trofasthet
och sluta ett evigt förbund med dem.
9Deras släkte skall bli känt bland hednafolken,
deras avkomma bland folkslagen.
Alla som ser dem skall förstå
att de är släktet som Herren har välsignat.
10Jag gläder mig storligen i Herren,
min själ fröjdar sig i min Gud,
ty han har klätt mig i frälsningens klädnad
och svept in mig i rättfärdighetens mantel,
lik en brudgum med högtidsbindeln på sitt huvud,
lik en brud som pryder sig med sina smycken.
11Ty liksom jorden låter sina växter spira fram
och en trädgård låter sin sådd växa upp,
så skall Herren Herren
låta rättfärdighet och lovsång
växa upp inför alla hednafolk.    Bless! Hans

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar