torsdag 19 november 2015

När det är som mörkast är gryningen snart här.Efter en längre tystnad på navigerafronten återkommer jag nu med några reflektioner över vad jag sett de senaste veckorna. Denna höst har inneburit större och mer omvälvande förändringar i Europa än på många år. Det är som om vi lever i ett andligt spänningsfält och jag tror att vi bara är i början av mycket stora förändringar. När en stor våg närmar sig land kan vi se den på långt håll, höra hur dånet från den stegras ju närmare den kommer och ana kraften som byggs upp ju högre den reser sig inför våra ögon. Men vi vet sällan vad den får för konsekvenser när den väller in och bryts över land. Det gäller både den förödande vågen och Andens våg. Det märkliga tycks vara att det inte alltid går att skilja dem åt. Vi vet att Gud är välsignelsens Gud och att han är god. Alltid god!  Det är som om Gud påmint mig den sista tiden om Johannes döparen. Han var sänd att ”bana väg för Herren” och genom hans tjänst skulle ”varje dal höjas, alla berg och höjder sänkas. Ojämn mark skall jämnas och kuperat land bli slät mark”. Jes 40:3f  Det innebar en våldsam kraft som jämnade vägen för att ”Herrens härlighet skall uppenbaras, alla människor skall tillsammans se den.” v.5 Jag tror att vi kommer se väldigt stora förändringar inom kort och de kommer vara mer genomgripande än vi kunnat drömma om.  Dessa förändringar kommer att rita om landskapet i alla dimensioner. Det gäller det politiska landskapet likväl som den andliga.  När vågen drar sig tillbaka kommer en ny karta att ligga framför oss. Vi skall inte för ett ögonblick tänka att Gud tappat kontrollen över situationen och att kaos regerar. Det som sker nu finns uppenbarat för att vi inte skall förtvivla utan istället sträcka på oss därför att tiden är inne.  Mitt i den turbulens av våld och terror som kommit så nära oss läggs samtidigt en ny bas för det som kommer.  
Jag skulle vilja ge ett konkret exempel på det jag tror Gud visat mig. Vi vet att Gud hör bön och vi vet att Gud gör mäktiga saker genom bön. Förmodligen har ingen större väckelse eller ingripande av Gud kommit till stånd utan bön.  I det sekulariserade Europa samlas idag miljoner människor under #PrayforParis.  Det kommer att få oanade konsekvenser. I den bönen tror jag Jesus kommer att möta människor.

Jag har redan hört från flera håll och vi kommer höra än tydligare hur många flyktingar som söker sig till Europa nu kommer att ta emot Jesus som sin frälsare.  Awakening Europe får en riktning som få anat. När dessa människor tar emot Jesus som sin frälsare och den Helige Ande ”smörjer deras huvud med olja” kommer ”bägaren att flöda över” (Ps 23) på varje plats där de är och oljan fylla atmosfären där de har blivit välkomnade. Överraskningen för många kristna kommer att bli total, det gäller även vår Svenska kyrka. När Anden kommer över människor leder det till hänger omvändelse. Vi kommer att få se en ny Jesuscentrering, ny tro och överlåtelse till bibelordet och det kommer en tid då kraftgärningar återigen blir vanliga i kyrkan. När detta sker kommer den Helige Anden att uppenbara hur illa ställt det är i kyrkan och leda till de sekulariserade kyrkornas totala kris. Den humanistiska ideologin som tagit över kyrkan och upphöjt människan till högsta norm och gud kommer att stå där i all sin nakenhet och armod.  Oväntat och överraskande för många, är det just då som Anden kommer att utgjutas och blåsa nytt liv i den döende kyrkan. Många har bett om väckelse och många profeterat om den, men kanske få har anat vilka vägar Gud använder. #PrayforEurope, #PrayforParis är början på en av dessa vägar
.
Vågen som tonar upp sig handlar tyvärr också om att blindheten och förhärdelsen hos de som inte känner Herren kommer att te sig allt mer stirrig. Herren har sagt att ”Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig.” Joh 12:40

För två veckor sedan var jag i Kina och fick se lite av det som Gud gör där. Det slog mig att 65 år av kommunistiskt styre inte har kunnat stoppa Guds verk. En strid ström av människor kommer till tro varje dag. Enligt några uppgifter jag sett så räknar man med att det finns 100 miljoner kristna i Kina idag. Det är snart 10% av landets befolkning. Gud talade till mig om tiden när tiondelen är uppfylld. När det sker kommer himlen att vara fullständigt öppen över Kina. Jag tror att det innebär slutet för regimen och att förutsättningarna blir helt annorlunda. Vågen bryter in och det fördolda, den underjordiska kyrkan kommer att träda fram och alla ”skall se dess härlighet”. jfr Jes 40:5

För mig blev detta också en bild av vad som håller på att ske i Europa. När 10% av Sveriges befolkning, nya och gamla svenskar, är Andefyllda Jesustroende som älskar att göra Guds vilja bryter en ny tid in. Kanske har jag fel men jag tror att den tiden är mycket nära. Kyrkan kan i Adventstid 2015 hälsa Konungen välkommen och alla som av hjärtat ropar Hosianna – Herre rädda oss, kommer att bli hörda. När kyrkbänkarna nu fylls är det på många platser inte av bara av tradition utan av en längtan efter Herren och en vilja att tillbe honom som Kung!/Hans 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar