tisdag 30 juni 2015

Församlingen Guds kraftledning


Församlingen Guds kraftledning var temat på året New Wine konferens i Vänersborg som avslutades i söndags. En konferens som överträffade mina förväntningar och som hade en profetisk kraft som kommer att nå långt utöver new wines begränsade nätverk. Det stora tilltalet från Gud som jag bär med mig är att det gör skillnad huruvida Guds folk omvänder sig och ställer sig till Guds förfogande eller inte. Ett budskap var;  ”Ni är inte i utkanten, i periferin utan ni är Guds boningsplats”. När vi som Guds barn lever i vår kallelse och tar emot Anden får det återverkningar i hela skapelsen. Jfr Rom 8:19ff  Det finns idag en tydlig utmaning till församlingen att överlåta sig till det Gud har sagt att vi skall göra och inte låta sig distraheras. Guds rike går fram och det påverkar alla dimensioner av mänskligt liv. Eftersom Gud är god innebär hans rikes framväxt alltid en förbättring. Det är evangelium – det glada budskapet.  För alla människor som bär på en inre längtan att göra skillnad i vår värld och att deras liv på något sätt skulle vara signifikativt, är budskapet om Guds rike svaret. Yrkesliv, politik, äktenskap, familj, ja alla områden förändras av ett förnyat Gudsrikesperspektiv.  Fiendens försök att fragmentisera tillvaron, t.ex. att få tro och samhälle eller tro och familj att inte höra ihop. De får till konsekvens att det goda som Gud vill ge blir begränsat och omskuret. Om Gud är god innebär det välsignelse att leva efter hans rikes principer och efter hans ord. Hela bibeln är ett enda långt historiskt vittnesbörs om hur Guds folk var välsignade när Gud regerade över dem och de följde hans befallningar och höll sig till hans förbund. Men inte bara Guds folk utan även alla andra folk, alla andra människor, får det bättre när Guds folk är bärare av Guds närvaro och handlar tillsammans med honom. Detta gäller hela skapelsen, djur, växtlighet m.m.  Församlingen är kallade att vara ljus. ”Ni är världens ljus!” säger Jesus.Matt 5:14 Ljuset lyser inte bara upp kyrkan utan hela rummet, hela samhället, hela tillvaron.  Då handlar allt om att göra Jesus synlig ibland oss och att hålla hans ord högt och göra hans vilja.


Christy Wimber, en av årets huvudtalare, sa:  ”what you worship you empower”, vad ni tillber ger ni makt eller kraft till. Det är en spännande tanke att meditera över. När det onda och destruktiva känns övermäktigt så kan vi fråga oss på vilket sätt att vi bemyndigat eller gett auktoritet till dessa krafter och strukturer. Principen  finns nedlagd i skapelseberättelsen. Döden fick inte makt över människan förrän Adam och Eva gav den det genom sin olydnad. Den röst du lyssnar till och lyder blir också en makt i ditt liv. När det gäller församlingen så är den stora frågan – vem skall ha vår tillbedjan. Är det Herren som är Gud så är det honom vi skall lyda och han kommer att visa sin godhet och kraft.  Men lyssnar vi på andra röster och följer dem kommer det att bli synligt. Dessa makter växer till i kraft p.g.a. vår tillbedjan. Vi formas och blir lika det vi tillber. Gud eller världen? Ljus eller mörker? Guds Ord eller andra ord? ”Lova Herren min själ och glöm ej vad gott han har gjort!”  Ps 103:2 Återigen hör jag Herrens inbjudan till tillbedjan och lovsång. Det finns inget viktigare eller mer avgörande för oss idag än tillbedjan och församlingen främsta kallelse är att tillbe Gud när vi kommer samman.

Ett annat ord som kommit tillbaka under konferensen är en förnyad kallelse till bön. Bönetjänsten i tältet med profetiska tilltal till mer än 300 människor, den strategiska bönen i det fördolda med profetiska handlingar, detta tillsammans med all personlig förbön öppnade himlen på vid gavel.. Det fanns ett profetiskt skeende som jag tror är direkt kopplad till bön och villighet att be. Bön och fasta uttrycker den kristnes beroende av Gud och ger också kraft in i omständigheter hörde vi. Ett annat ord återkom vid några tillfällen”Ty mitt hus skall kallas ett bönehus för alla folk” Jes 56:7 Ni som följt Navigera över tid ser att detta är inga nya tilltal. Just därför blir det så starkt för mig när Gud stryker under och återupprepar det som han har på sitt hjärta och bekräftar det gång på gång. Det vi hört i lilla Lysekil talar Gud till vår nation och flera personer bekräftar det. Detta är ord för idag! Gud  kallar sitt folk till bön och vid flera tillfällen så påminde Gud oss att han inte sänt någon väckelse utan att först ha kallat människor till bön. Till att bereda mark och förbereda för Guds närvaro. Elia och Johannes döpare visar på en avgörande tjänst i vår tid. Vi vet det i teorin och även om bönerörelser växer fram idag får bönen en allt mindre plats. Den tid vi ber visar också hur beroende vi tror oss vara av Gud. Bed och arbeta säger vi. Kanske ordningen i detta är viktigt att poängtera. När församlingen, Guds tempel blir ett bönehus så kommer något nytt in i atmosfären i samhället. När offerhöjderna avskaffades och templet blev centrum i Israel blev det ett andligt och materiellt välstånd. Bönealtarets uppresande är ett tecken på att Gud är på G.  I upprättandet av bönehuset skall också folken och nationerna komma och de skall bära fram sin tillbedjan och sina offer. Jag kände en stark bekräftelse på det som jag tidigare har sett om flyktingarnas och immigranternas plats i det Gud gör med församlingen i Sverige. Det är inte så att tillväxten främst kommer att vara bland invandrare men när de kommer så berikar de bönehuset med kraft så att församlingen kan gå in i det Gud bestämt. Därför är evangelisation bland invandrare och att ta emot och ge plats åt dem i våra församlingar av yttersta vikt. Dessa människor är gåvor från Herren, några är förstlingsfrukten och andra är sända ur nationerna för att föra församling in i den kraft Gud har tänkt. ’

Till sist, när vi kommer samman som vi gjorde i Vänersborg så sätter Gud oss i rörelse. Tron förökas och det är bara när vi är tillsammans som det kan ske i den utsträckningen. Vi återvänder hem med en vision av en större Gud och att Gud förmår resa upp vårt land igen. Christy Wimder talade ut att ”Our God always has the last Word”, Vår Gud har alltid sista ordet. Allt vad han har sagt kommer han att fullborda och inga omständigheter kan sätta käppar i hjulet för honom. Vi kan vara fullständigt trygga i det och FRIMODIGA! /Hans

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar