lördag 13 december 2014

Guds hjärta för de mest utsatta!


Idag är det Lucia och imorgon firar vi tredje söndagen i advent. Advent är en profetisk tid, en förberedelsetid för Herrens ankomst. ”Bereden väg för Herran...” svpsalm 103 sjungs över hela vårt land. I vår turbulenta tid har vi distanserat oss från en biblisk verklighetsuppfattning. Vi har förandligat evangeliet och individualiserat tron. Men både Johannes Döparen, i sin Eliakallelse, och Jesus konkretiserar tron på Gud. Tron blir kött och blod och får sitt uttryck i det synliga, i vår vardag. Den påverkar hela vårt liv och förvandlar oss på alla plan. När Johannes inte riktigt såg klart i fängelset hälsar Jesus honom via hans lärjungar ”Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för det fattiga predikas glädjens budskap. Och salig är de som inte tar anstöt av mig” Matt 11:4f   Där Guds rike rike är manifesteras evangeliet genom att Guds goda vilja sker med oss. Johannes Döparen och hela den profetiska kulturen i bibeln vittnar om ett och samma uppdrag. Att få folket att vända tillbaka till Gud och leva efter hans vilja. Att återupprätta mänsklighetens ursprungliga relation till Gud där vi hörde Guds röst, levde i hans närvaro och kände Guds hjärta. I bibeln är att känna Gud alltid förknippat med att förstå hans rättvisa och att handla utifrån Guds kärlek i förhållande till de svagaste och mest utsatta. Gud är de faderlösas och änkornas beskyddare, jfr Ps 68:6, och evangeliet startar i att Gud tar gestalt i en tonårsflickas livmoder, föds i utkanten av samhället och lever sina första år som flykting. Denna berättelse om bebådelsen i Nasaret, födelsen i Betlehem, Herodes barnamord och flykten till egypten uppenbara vem Gud är, uppenbarar hans vilja och ger mänskligheten kontrasterna mellan denna världen och Guds rike. Berättelsen utmanar kyrkan idag till konkret handling, till att vara Kristi kropp i vår tid och att stå upp för evangeliet i ord och handling i vår tid. Jag har skrivit mycket om vår kallelse att leva i Guds kraft och hela de sjuka och befria de fångna. Jag upplever att utan att det sker ibland oss så är vi inte i Guds vilja. I vår kallelse att vara en gemenskap som förlöser himmelen på jorden är det helt avgörande att vi är en profetisk församling som gör Jesus gärningar. Men det finns en annan sida, lika viktig, lika utmanande som Gud har på sitt hjärta för Sverige idag. Det är ingen motsättning men en förutsättning för Guds närvaro och kanske idag avgörande för att ”Bereda väg för Herren”.


Idag slutar nio av tio tonårsgraviditeter med abort. Sedan den fria abortlagstiftningen infördes för fyrtio år sedan har 1,2 miljoner aborter genomförts i Sverige. I dessa dagar firar stora delar av samhället och med det också ministrar, samhällsdebattörer, kulturelit m.fl. dessa fyrtio år. Det politiska etablissemanget är enigt och kritik kan inte ens lyftas fram utan att brutalt trampas ned och stämplas som fanatiker. En tystnadens och brutalitetens kultur omger frågan och ingen får ifrågasätta den. Inte utan konsekvenser!  Det är som om inga sprickor i fasaden får synas och ett kollektivt övergrepp skyddas av allas enhet och delaktighet i gärningen. 36 000 aborter genomfördes det senaste året och trots tillgänglighet till preventivmedel för alla, en massiv sexualupplysning så har antalet aborter ökat de sista åren. Barn som diagnostiseras med en avvikelse, handikapp eller sjukdom i moderlivet har idag nästan ingen chans att få leva utan de flesta sådana graviditeter avslutas. Barnen väljs bort av "många skäl". Men om Gud är skaparen av varje människa, om han har format oss i moderlivet, utvalt oss innan vi blev till så är varje avbruten graviditet ett helgerån. Ett brott mot livet och dess skapare, mot Gud själv. Guds hjärta blöder för de svagaste och idag i Sverige är det de ofödda. När Gud blir människa i den unga flickans livmoder, i Maria, så helgar han den. Han visar att varje barn som växer till i kvinnans kropp är evigt älskad, oändligt värdefull och okränkbart i Guds ögon. När vi inte förstår detta går något avgörande förlorat. Människans värde blir devalverat och relativiserat. Det kanske viktigaste som Gud påminner oss om idag, 3:e advent 2014, är att ett samhälle som inte tar emot barnen också stänger ute Gud själv. ”Den som i mitt namn tar ett sådant barn, han tar emot mig” Jfr Matt 18:5 Vi måste våga fråga oss vad dessa 1,2 miljoner barn, vilkas liv avslutats ,hade fått betyda för vårt land. Vilka välsignelser och vilken rikedom har gått förlorat för hela vår samtid på alla plan, personliga lika väl som för Sverige och Guds rike? Få röster lyfter fram dessa perspektiv och frågans enorma konsekvenser för människosyn, de andliga konsekvenserna för en hel kultur lika väl som alla de personliga tragedier och den djupa sorg och förtvivlan som finns på personliga plan. Men trots konsekvenserna för hela kulturen är det barnen som står i Guds blickfång, som berör Guds hjärta. En barnkonsekvensanalys för abortfrågan skulle verkligen vara på sin plats men vem vågar föreslå det? I morse läste jag profeten Malaki och jag upplever att det är ett löfte från Gud till oss. ”Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning.” Mal 4:6

Den andra frågan som är aktuell i vårt land och en del av den politiska turbulens som vi upplever nu har med flyktingfrågan att göra. I de grumliga främlingsfientliga vatten som finns i stora delar av svenska folket är det många som fiskar och kommer att fiska. När evangeliet blir kött och blod är flyktingfrågan lika avgörande som abortfrågan. Frågorna är två sidor av samma sak men att ingen agerar utifrån det visar hur förblindade och förvillade vi blivit. Gud befaller oss att vara generösa och att ta emot flyktingen. Jfr bl.a. 3 Mos 19:33f, 5Mos 10:17ff.Genom sin flykt till Egypten så visar han också att främlingen och flyktingen är helig. Bara genom att öppna sitt land, sin stad, sin församling och sitt hem kan man ta emot Guds rike och Guds välsignelse. Det finns inga undantag, inga exceptionella situationer som skulle ge oss rätt att stänga stadsporten. Om inte vi ser detta och omvänder oss så kommer vi att utarmas andligt, ekonomiskt och på alla andra tänkbara sätt. Guds välsignelse och närvaro är kopplad till detta. Guds hus skall kallas ett "bönenshus för alla folk" Jfr Mark 11:15. Stora folkförflyttningar har med den yttersta tiden att göra och med att Gud kommer att göra kyrkan till ett. Väckelsen som Gud talat om för vårt land tror jag är direkt kopplad till hur vi tar emot främlingen. Därför behöver den profetiska församlingen tala och agera med den auktoritet Gud har gett för främlingen och flyktingen. Det får inte finnas ett uns av tveksamhet för i den tveksamheten kommer mörkrets makt att försöka förhindra och röva bort det Gud kommer att sända. Den sista tidens Andeutgjutelse kommer att ge kyrkan ett hjärta att känna Gud. Den kommer att lägga lagen i våra hjärtan och en förnyad och fördjupad förmåga att höra Guds röst. Dessa två frågor är anstötliga men Gud kallar oss att ”avslöja lögnen”! Förbereda vårt folk för Herrens ankomst! Det finns ingen tid nu för otydlighet utan det är dags att vakna. Det är Advent!/Hans

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar