torsdag 1 januari 2015

Ett välsignat 2015

Jag vill önska er alla ett välsignat år, 2015! Bilden ovan visar en stjärnhimmel i stallet som vi byggde i Lysekils kyrka under jul. Stjärnorna, uppklistrade av människor som deltog i våra gudstjänster, är ett tecken på Guds härlighet som strålar i oss som tror och på Guds löften till oss. Vi lever i en tid med stora förändringar och då historien går mot sin fullbordan. Det innebär att det Gud talat om står inför sitt förverkligande. Det är en fantastisk tid vi får vara med om och samtidigt som konsekvenserna av att Guds rike tränger fram blir påtagligare så når också motståndet de dimensioner som uppenbarelseboken talar om. Aposteln Petrus säger också: ”Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han kan sluka.” 1Petr 5:8   Det kommer att blåsa och storma men Gud kallar oss att hålla blicken fäst på Jesus och hans ord. Det som sker nu är inget nytt men det går fortare och får större och tydligare konsekvenser än tidigare.  

Jag satt i skogen vid ett tillfälle i mellandagarna och njöt av tillvaron. I samtalet med Herren påminde han mig om några bibelord som jag uppfattade kommer att ha betydelse för det som kommer framöver.
En av berättelserna som jag tror är viktig, är den om hur Jesus bärs fram i templet. (Luk 2:22ff) Mötet mellan Jesus, Simeon och Hanna talar om hur Herren kommer till sitt tempel och de som har uppenbarelsens Ande känner igen Guds ord och Guds närvaro. Om Simeon sägs det att ”han var rättfärdig och gudfruktig och väntade på Israels tröst”. v.25  I skeendet när Guds rike bryter in så finns det en profetisk ”vagga” hos de som är trogna Herrens befallning. De som längtar efter det Gud lovat och som väntar på rätt ställe. Väntar där Gud har befallt, i gudstjänst, i kyrkan, i bön… Det är ur den tjänst som lever i det Gud sagt som Jesus träder fram. Maria och Josef följde lagen, Simeon och Hanna älskade Guds närvaro och höll sig där Gud sagt att han var.  Jag tror att Gud,nu liksom då, välsignar trohet i hans hus och till hans hus. Kärlek och trohet till församlingens gudstjänst och platsen där församlingen tillber bekänner Gud sig till. Han närvaro kommer att bli kött och blod mitt i det gamla templet och de gamla. Simeon och Hanna, kommer att se det fördolda och som nu ändå är närvarande. Se potentialen i det som de unga bär fram och genom deras välsignelse kommer det att växa till och fyllas av kraft och vishet, och Guds välbehag kommer att vila över det! Jfr v.40

 Den profetiska tjänsten och bönetjänsten är avgörande för det som sker och därför inbjuder Herren oss till ett uppenbarelsens och bönens år. Jag tror personligen att det som vi ser nu kommer att innebära en fullständig revolution för församlingen. När Jesus kommer till sitt tempel, till sin kyrka, så är tiden inne då det skall bli synligt för världen vem Gud är. Därför kommer vi att få se Guds kraft i ett mått som vi inte kunnat drömma om eller ana. Världen kommer att förundras och förvandlas. 
När Gud besöker sitt folk så finns det ett val.  Antingen lyssnar vi till Hanna och Simeon och välkomnar Jesus och blir en del av det han gör eller så känner vi oss hotade och vill behålla makten, likt Herodes och fariséerna, Deras motstånd ledde till att de försökte förgöra honom som Gud sände
.
"Herre, nu låter du din tjänaregå hem i frid,så som du har lovat, för mina ögon har settdin frälsning som du har berett inför alla folk: ett ljus med uppenbarelseför hedningarnaoch härlighetför ditt folk Israel.” Luk 2:29-32  Jag är så tacksam för att vi nu får se början av det som växer fram och jag kan säga med Simeon att det fyller mig med frid. Det är för alla folk och det för med sig Guds härlighet till Israel. Jag tror det syftar på det judiska folket, men det handlar också om att Guds folk, kyrkan, skall gå en tid tillmötes där Guds härlighet överträffar allt. Vi kommer att få se manifestationer av Guds härlighet som har bibliska mått! När Guds härlighet fyller templet kommer vi alla att falla ned. Vi kommer att se uppenbarelser av hans härlighet som är fullständigt oförklarliga och människor som bestrålas av hans härlighet kommer att stråla och bestråla världen.  Många kommer att söka sig till hans härlighet och många kommer att fly den därför att de finner den outhärdlig. ”Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt.” v.34
Det går också som ett svärd genom Marias hjärta. Ett svärd mitt i kyrkan som uppenbarar vad många tänker i hjärtat. Jfr v.35 Ett svärd igenom var och en av oss där Guds ord skär igenom och blottlägger det innersta i oss. Då kommer det att visa sig vad vi förtröstar på, vad vi bygger våra liv på och vilken plats Gud har i oss. Guds härlighet blir outhärdligt för allt det som inte hör hemma i Guds rike.  Den andliga kampen är inte mellan vi och dem utan handlar om att ge Gud tillträde till det som är hans, i oss.


Hanna, bönekvinnan, profetissan som tjänar Gud natt och dag, visar vad som sker genom det hon gör. Hon prisar Gud och talar om honom för alla dem som väntar. v.38 Guds härlighet innebär alltså en ny dimension av lovprisning. Ett liv i tillbedjan men framför allt en profetisk tillbedjan. Prisa Gud för det han gör nu! Tig inte still utan välsigna hans närvaro! Välsigna de löften som nu går i uppfyllelse! Den församling som förstår detta, och det kan bara upptäckas genom uppenbarelse och att umgås förtroligt med Gud i bön, blir en källa till ljus för sin stad. Välsignelsen portar öppnas! Herren kan dra in och dra ut igenom dem! ”Höj, ni portar era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in.” ps 24:7  Hon talar om Jesus föra alla som väntar. Det finns en värld som längtar efter Gud och Jesus är Gud mitt ibland oss. Hanna talar om Jesus! Kyrkan har inget viktigare att tala om än Jesus! När vi gör det kommer det att väcka tro och vi kommer att få se folkslagen, ta emot honom. Vi har sett början till väckelse bland muslimer i Sverige och bland andra av våra invandrargrupper. Det är bara början! Men det har börjat och vi har sett det med våra ögon./Hans

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar