måndag 1 december 2014

Uppenbarelse och bön
Herren kommer!
Under hösten har Gud gång på gång talat om att vi är på väg in i en ny profetisk tid. En tid då församlingen kommer att ta emot den profetiska tjänsten och att den profetiska gåvan då kommer att få en ny betydelse för alla i församlingen. När det sker kommer församlingens kallelse, som en profetisk röst i den yttersta tiden att bli tydligare för många och ett tecken i världen. Detta tecken kommer att väcka tro men också reaktion!
Jag har i höst skrivit om att före Herrens dag så kommer han att sända profeten Elia för att bereda väge för sin ankomst och göra kyrkan redo för att ta emot brudgummen. Året som ligger framför oss är en del av den förberedelsen och vi kommer att få se hur saker och ting blir tydligare, uppenbart i världen. Det innebär också att den församling som är fylld av Guds Ande kommer att välkomna Jesus och bära hans närvaro på ett tydligare sätt. Den yttersta tidens församling kommer att vara en profetisk församling som känner Herren, lever av hans ord och gör det han befaller. Den församling som känner igen hans röst öppnar dörren för honom och välkomnar honom som han kommer och tar emot det han gör. I förberedelserna för advent tror jag Gud talat om året som ligger framför och det som jag tror mig uppfattat vill jag dela i detta Navigera.

 


Året som kommer blir ett år av uppenbarelse. Ett år då Gud reser upp sin församling till en ny nivå av profetisk skärpa och kraft. En profetisk församling som kommer att få uppleva att Gud förser trots att nöden kommer att bli stor och bristerna många. Alla som ser hur Gud förser och tror på det skall få del av det Gud ger. En större skärpa i uppenbarelse innebär att församlingen kommer att se under ytan, jag fick orden: ”under skinnet”.  Det innebär också makt att skrapa bort ytskiktet så att innehållet, källan och det innersta väsendet kommer i ljuset, blir synligt. Den profetiska församlingen kommer att i större utsträckning ”veta vad som finns i människan”.

Uppenbarelsens Ande, är den helige Anden som vet vad som finns i Gud. Anden kommer att fästa kyrkans blick och hjärta vid Guds ord. Det som han har gjort känt, det som han gör känt och det han kommer att göra känt.

 


En bönevåg kommer att bryta fram över vårt land.  Allt Gud gör ibland oss föregås av att han uppenbarar sin vilja och förlöser bönens Ande, så att hans folk blir en del av det han planerat.  Den profetiska församlingen har tillträde till Guds tronsal. I himmelen, inför tronen växer den undergörande tro som förvandlar världen. Den församlingen vi finner inför Guds tron är en bedjande skara.  Mäktig och verksam är hennes bön! När det svagaste bärs fram inför honom blir det stark.  Inte bara det mogna utan också barnet har sin plats där. Det nyfödda, skall ge nytt hopp och himlen uppenbarar sig i det. Nya troende, nya folkslag och människor från främmande kulturer, också barn i konkret bemärkelse skall vi få se be med förvånande kraft.  ”Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk” och ”under gråt skall de komma men jag skall leda dem där de går bedjande fram”. (jfr Jes 56:7,Jer 31:9) Bönens Ande kommer att förlösa människor i nya bönetjänster. Uthållighet i bön, bönevakor, 24-7 böner kommer öppna platser och församlingar för Guds ankomst. Simeon och Hanna i templet är förebilder för det Gud reser upp nu och de som hör Herrens kallelse kommer inte att lämna platsen och uppdraget förrän man fått se och tagit emot Guds löften konkret. Tagit det i sina händer! (Jfr Luk 2:22ff) Här finns något i att tjäna Herren med fastor och böner "dag och natt" v.37 som Herren aktualiserar. Den som tar emot detta i sin ande kommer att förstå vad Gud kallar till.

Rädsla och förvirring kommer att öka markant i världen. Ingen människa kan styra eller kontrollera de krafter som vi släppts lösa. Lögnen är den enda klädnaden (huvudbonad) för sanningen har flytt. Just så uppfattade jag tilltalet. Det gjorde mig bekymrad för det skulle kunna innebära total förvirring och frågan vem man kan lita på viktig. Men jag hörde också ”De som vänder sig till Guds profeter kommer att se, förstå och bli räddade”. men villfarelsens ande kommer att öka. Många tål därför inte längre ljuset. Att släcka eller avskärma det blir en livsuppgift och med passion tror dessa att de står i mänsklighetens tjänst. Angreppen mot Gud och mot hans profeter kommer att tillta. I sin iver kommer man vända sig till det uråldriga mörkret.  Gud har satt en gräns för det och varje människa, varje gemenskap som söker skydd innanför Guds gränser går säkra men utanför läggs världen i mörker och den som saknar Sanningen, Jesus Kristus, täcks av det med hast.

Därför kommer också de profetiska församlingarna att lysa som fyrar. De kommer att visa världen att Herren är Gud! Inte på någon plats blir det helt mörkt utan man kommer nära eller i fjärran att se dess ljus. På dessa platser samlas Guds utvalda och där ledare väljer att gå dit blir ”huset välsignat”. Ledare som likt Josua säger ”Jag och mitt hus vi vill tjäna Herren”, Jos 24:15. Här finns inga gränser utan vi kommer att se de mest oväntade ledarna, människor med auktoritet komma dit. Därför skall församlingen profetisk be för ledare och andligt öppna dörrar för dem och därmed göra det möjligt för dem att hitta vägen till Gud. Omvändelse och tro är vägen dit. Nineve skall bli räddat och stråla av Guds härlighet men Rom slockna. (Jag förstår inte denna mening helt och fullt men så uppfattade jag tilltalet. Jag tar det hoppfullt utifrån Jonaberättelsen att förkunna omvändelsens väg för främlingarna och de kända motståndarna till den kristna tron.)

 Eftersom uppenbarelse och bön förlöser Guds kraft tror jag att vi skall förvänta oss ett år av under och tecken. Ett år då Guds kraft fylls på och flödar över. Den profetiska församlingen kommer att utrusta människor med den helige Andes kraft på ett sätt som överträffar det vi hitintills sett. Det som kommer att ges blir det bästa vi upplevt. Det är tid för församlingen i Sverige, om än illa tilltufsad och haltande att bära fram och räcka det till alla i vårt land. Det ser oansenligt ut men på Herrens befallning blir det till i församlingens händer. Öppna händer, lyfta mot Herren i bön och lovsång kommer att fyllas med det som Gud har att ge. För dem som tar emot det blir det ett tydligt tecken på att Herren är på gång. Han kommer snart!/Hans  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar