fredag 3 oktober 2014

För att surfa på vågen är timing viktigt


I förra navigera delade jag, att jag tror att vi behöver vara noggranna och värdera det som Gud säger på ett tydligare sätt. Jag skulle vilja fortsätta att försöka beskriva några aspekter av den profetiska församlingens förhållande till Guds Ord och det skeende som Gud leder oss in i. Jag vill göra det utifrån några bibelord och några bilder som aktualiserats nu men som Gud vid ett flertal tillfällen tidigare talat genom. Vi vet, bl.a. genom Abrahamsberättelsen, att Gud talar med sina vänner innan han handlar och att han inte gör något utan att först uppenbara det för sina tjänare, profeterna. Jfr Amos 3:7 Gud talar och uppenbara sin plan för att vi skall kunna gå in i det han bestämt. Det är en inbjudan att vara med i det skeende som kommer från himlen. Därför talar Gud och vi har fått den helige Anden, för att vi skall känna igen hans röst och få hjälp att förstå vad han menar. Jag skulle vilja säga att i Guds Ord ligger Guds hemlighet, hans plan, alltså det som vi ännu inte sett inbäddat. Därför finns det en sådan kraft i Guds Ord att förverkligandet av det som sägs börjar förlösas när det förmedlas. Genom sitt ord banar Gud väg så att omständigheter förändras. Det finns i det profetiska ordet kraft att ”rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera.” Jer 1:10 Genom Guds Ord sätts saker i rörelse! När människor känner igen Guds kallelse startar ett skeende som kommer att fullborda Guds Ord och löften. Gud kallar Mose att befria hans folk och föra dem in i löfteslandet. Det börjar med att Gud säger; ”Gå nu! Jag skall sända dig till farao, och du skall föra mitt folk, Israels folk ut ur Egypten.” 2 Mos 3:10  Genom tilltalet startar skeendet och Mose och folket behöver agera på Ordet, ta emot det och handla i enlighet med det. Genom Guds Ord kan det lilla få kraft att växa eller det ringa mirakulöst förmeras. Abraham får löftet att han skall bli Fader för ett stort folk och talar till honom genom stjärnhimlens miljoner stjärnljus. Jfr 1 Mos 15:5 Genom Guds Ord så skapar också Gud ”ur intetoch med det menas att Gud gör helt nya saker ur det som inte är. ”Varde ljus! och det blev ljus” 1 Mos 1:3 I Ordet finns kraft att forma det som inte existerar i en situation eller i en människa. Profetera liv in i det döda gör levande, jfr Hes 37 att tala ut en kallelse genom ett profetiskt ord förlöser gåvor för den kallelsen som tidigare saknats. Jag tror att Gud påminner oss om detta för att det är viktigt med timingen, att se vågen, rörelsen från himlen och rida på den. Följsamt och smidigt så att vi inte missar den. I varje tilltal finns en inbjudan och Gud kallar oss att vara på tårna, aktiva, hungriga och ivriga!
 Gud har påmint mig om en gammal bild av en sluss. En sluss fungerar så att vatten fylls på i ett litet område som gör att båtarna kan höjas till en ny nivå. När vattennivån i slussen når den övre farledens nivå, öppnas slussen och båtarna kan fara ut på det nya området. I bilden fyller Gud på vattnet men för att kunna segla ut i det nya sjösystemet behöver båtarna ta sig igenom slussens port. Den porten är konkret och jag tror att det är detta Jesus talar om när han säger att ”porten är trång” Matt 7:13. När Gud leder oss in i det han lovat så blir det först trångt innan sjön öppnar sig i hela sin vidd. Det blir trångt för att vissa gamla värderingar, gamla kulturer och gamla vanor inte är förenligt med Guds rike och en ny nivå av det. Jag tror att Gud vill att vi skall se att porten är öppen men att det är enda vägen in i det Gud nu gör. Jag känner igen det mönstret från bibelns berättelse. Intåget i löfteslandet var ett intågande i tro och det kunde inte ske förrän den gamla generationen och kulturen av otro lämnats i öknen. Det viktiga i den här bilden är inte vad vi skall göra utan se vad Gud nu gör och välja att följa med in i det och låta den kultur, det Ord och det som Gud nu gjort bli avstampen, utgångspunkten in i det nya. Det finns nu en inbjudan att fara ut genom den öppna porten. Vi som församling kan vara passiva eller aktiva i det. Eftersom Gud öppnar porten så får vi i en aktiv handling gå vidare. ¨Det finns tider då vi skall vänta. Då vattnet sakta fylls på och det finns tid då slussporten öppnas. Då är det tid att segla vidare och jag ser att det är fallet nu.

Det tredje tilltalet kommer från Jes 60:13 ”Jag vill göra platsen för mina fötter härlig”.  Där Gud ”sätter ner sin fot” ligger varje makt och välde under den. Den första profetian i bibeln om Jesus är från 1 Mos 3:15 ”Han skall krossa ditt huvud” och det säger Gud till ormen. Paulus skriver ”Ty han måste regera tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Som, den siste fienden berövas döden sin makt, ty allt har lagts under hans fötter” 1 Kor 15:25f.  Jag skrev i förra navigerat om hur Jesus kommer till lärjungarna gående på sjön och hur han kallar Petrus ur båten. När vi nu går in i något nytt och går in i en djupare ny ”nivå” av härlighet så kallar Gud oss att leva i det hans Ord säger. Göra det han gett oss i uppdrag att göra. ”Sök först Guds rike” Matt 6:33 och det innebär att vi som är Kristi kropp, hans fötter om vi så vill, gör det som Jesus gjorde. Han som kom för att utplåna djävulens verk 1 Joh 3:8 och söker varje tillfälle att förmedla den verklighet det innebär att Guds rike är här! När vi gör Gudsrikes gärningar, jfr Joh 14:12, kommer Gud att göra platsen för det skeendet HÄRLIG! På den platsen förlöser Gud allt det som följer av hans närvaro. Gud för sitt folk in i det när vi samlas och det kommer att bli lika attraktiv för människor, som lever i mörkret, som ljus är nattfjärilarna. Men Gud leder oss också in i det land som, han skapat, för att där vi sätter vår fot, vill han visa sin härlighet./Hans

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar