fredag 31 oktober 2014

Staden på berget - inte så mycket prat utan handling”Ni är världens ljus. Inte kan en stad döljas, som ligger på ett berg.” Matt 5:14

Vi behöver profetiska röster i den offentliga debatten i samhället, kristenheten och församlingen. Människor som får sin näring från Guds ord och som därigenom känner hans vilja och som med vishet och skärpa träder fram. Det är en del av den profetiska tjänsten – att tala ord från Gud. Men jag tror Gud idag håller på att göra något nytt också när det gäller den profetiska tjänsten. Jag menar att vi ser en förvandling och förnyelse bland kristna idag bl.a. när det gäller helande och att det som sker är revolutionerande. Tidigare såg vi enskilda smorda helbrägdagörare som från ”predikstolen” eller ”estraden” visade en glimt av Guds rike genom de helande som skedde. Jag är tacksam för dessa människor och jag tror de var förlöpare till det som sker idag. Idag ser vi en församling som inte längre är konsumenter utan aktörer. En församling som är utrustad för och fylld med Andens kraft till att göra Jesus gärningar, vilket bland annat innebär att bota de sjuka. En ny kultur växer fram där ”alla får vara med” och alla är kallade att delta i Jesus verk. Det innebär att helande inte bara är ett vittnesbörd för att skapa tro utan ett tecken på att Guds rike är närvarande, en ny gudsrikes kultur i församlingen. Resultatet är att helande sker över hela vårt land, vecka efter vecka, och i ett mått som förelöparna inte kunde åstakomma. Fokus flyttas från en enskild tjänst till allas tjänst och de smorda helbrägdagörarna har idag en större kallelse i att förlösa helandets kraft i andra än att stå i rampljuset. Tjänstegåvorna utrustar de heliga till att ”bygga upp Kristi kropp” så att vi alla ”blir helt uppfyllda av Kristus”. Ef 4:12ff. När detta nu sker börjar uppfyllelsens av Jesus ord i Joh 14:12 bli synlig.  ”Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dess skall han göra…”

 Jag tror att vi bör applicera detta skeende också på den profetiska tjänsten. Församlingen har en kallelse att vara världens ljus! Där församlingen lever i den helige Andes kraft och gör det Jesus har sagt lyser hon upp hela omgivningen. Hon blir profetisk därför att hon visar på Guds rike och blir en fyr som människor kan orientera sig efter. I den senaste tidens debatter har uttrycket ”det är bättre att tända ett ljus än att förbanna mörkret” kommit för mig.  Jag tror att det finns en kallelse att göra som Jesus, att med ord och handling demonstrera Guds rike i mötet med den nöd som finns i världen. Varje människa som blir, helad, befriad, upprättad och förnyad innebär att ljuset blir större på berget. En vedpinne läggs till brasan som lyser i mörkret. Där Jesus tas emot kan vi säga som Johannes säger om Jesus ”I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.” Joh 1:1f


Jag tror att Gud kallar oss till att vara ljus och därigenom avslöja det som rör sig i mörkret. Det finns alltför mycket prat och själva debatterna blir lätt distraktioner som gör att församlingen som skulle vara ”staden på berget” istället blir lagd i mörker för att man släpper in denna världens tankemönster och spelar på fel planhalva. Vi har vår identitet och vårt ursprung i himlen! Vi tillhör Jesus som har besegrat denna världens furste, som brutit syndens och dödens makt och som har kommit för att hela, upprätta och ge evigt liv. Prat hindrar ofta handling! Vi kan ha rätt åsikt, vara hur renläriga som helst utan att göra det Jesus har sagt. Prata om bön utan att be. Tro på helande utan att bota. Predika barmhärtighet utan att öppna sitt hem eller dela sina resurser med den nödlidande. Värna om livet i debatten men inte stödja den unga kvinnan som söker ett alternativ till att abort eller vara närvarande där människor dör i ensamhet.  ”Ordet blev kött och bodde bland oss.” Joh 1:14 Guds Ord blir alltid konkret och till handling i vårt vardagsliv. Det tar sin boning ibland oss och då blir det ett ljus som avslöjar fiendens tillhåll och fästen. Det ljuset avslöjar att kejsaren är naken!Jag skulle vilja dela några tankar från profeten Hesekiels tjänst som illustration-

Den profetiska församlingen är en väktare på muren! Hes 3:17

När väktaren uppe på muren bär ljus så blir hela omgivningen upplyst. Hur blir väktaren bärare av ljus? Genom att göra som Gud befaller; ”Öppna din mun och ät vad jag ger dig” 2:8 Församlingen är sänd från himlen och att äta det Gud ger, det fullskrivna arken, både det vi förstår och det vi inte förstår, genom att tjäna ordet och inte tro sig vara herre över ordet, att hålla sig till hela skriften och inte schackra med det så kommer Andens smörjelse att följa ordet.  Det handlar om att bli ett med ordet ”Du människobarn, allt vad jag har talat till dig skall du ta till ditt hjärta och höra med dina öron.” 3:10 När Jesus berättar liknelsen om de tio jungfrurna tror jag det finns en allvarlig varning till vår tid. Om vi slappnar av, somnar och inte bevara Jesus ord i sin fullhet så slocknar lampan och Andens kraft saknas. Jfr Matt 25:1ff

Jag har sagt det förut men det behöver strykas under igen. Att vara väktare på muren handlar främst om att spana efter Kungen och välkomna hans budbärare och hans personliga närvaro. Den profetiska församlingen som är som ”en stad på berget” öppnar sig för det Guds Ande talar och gör idag! Eftersom Anden är Jesu Kristi Ande så innebär det att skall vi vara ljus behöver vi ta emot hans Ande. Vad gör Guds Ande över världen, vilka tecken följer väckelsen i Kina, Afrika, övriga delar av tredje världen, de växande församlingarna i Europa och Nord Amerika? Poängen är att vi behöver lyfta våra ögon och spana konkret. Här följer några grundläggande saker som vår spaning gett.  Men det finns mer och vi behöver få mycket skarpare syn!

Det första vi kan se är att de flesta växande församlingar är karismatiska – d.v.s. öppna för och fyllda av Andens kraft. Andens gåvor är i funktion och blir till nytta för människor. Tjänstegåvorna upprättas och den apostoliska och profetiska tjänsten är grundläggande byggstenar. Det andra som är tydligt är att de är bibeltroende och då menar jag man identifierar sig med en klassisk kristen tro och en klassisk bibelsyn. För det tredje så är man öppen för och söker Guds rikes gärningar. Helande, befrielse och en förväntan att Gud gör under idag är självklara delar av dessa församlingars tro och liv. Det fjärde och som är en konsekvens av det föregående är att man tror på bönens makt och är bedjande församlingar. Det femte vi kan se är att det finns en lovsångsförnyelse som innebär att Guds närvaro och tillbedjan inför honom är relevant och förnyad. Det sjätte är att de är missionerande och tar missionsbefallningen på allvar genom att med ord och gärningar vittna om att Jesus är den enda öppna vägen till Gud. Det sjunde skulle jag säga är en ny flexibilitet i struktur och organisation. Rörelsen är församlingsförnyande, planterande och innovativ och förlöser vardags tro och gemenskap. Det åttonde skulle jag säga är att de har ett socialt patos och engagemang som förändrar samhällen. Den profetiska dimensionen i att stå upp för de svaga, ta emot flyktingen och ge rum för de hemlösa etc är tydlig. Det finns fler kännetecken men skall vi vara ett ljus i världen tror jag att allt detta måste få prägla den lokala församlingen. Vi kan inte välja och vraka bland det Gud gör utan när vi känner igen att det är Guds verk så låt oss öppna portarna för det! Om vi inte gör det blir det mörkt, inte bara i församlingen utan i staden./Hans

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar