måndag 22 september 2014

Med stor kraft följer stort ansvar


”Saliga de ögon som ser det ni ser. Ty jag säger er: Många profeter och kungar ville se vad ni ser, men fick inte se det, och höra det ni hör, men fick inte höra det” Luk 10:23
Dessa ord har kommit tillbaka till mig några gånger de senaste dagarna. Det finns något i det som sker med Guds rike i vårt land i dessa dagar som många har väntat på och i längtan bett om tidigare. Det finns något nytt nu, märker ni det inte?                                                                                                För ganska många år sedan såg jag en bild av en stor ängel som satte sina fötter på berget utanför Lysekils kyrka. Om den bilden var från Gud innebar den något mycket viktigt för det andliga skeendet här. Jag såg att Gud hade sänt sin stridsman, sin budbärare för att bistå Guds folk. För att kämpa för det och vägleda det. Det var inte bara min bild, utan flera oberoende av varandra starka tilltal om detta. När jag ser tillbaka på det inser jag att något nytt blev tillgängligt då och ett skifte ägde rum. Jag tror det blev lättare att bruka Andens gåvor. Det fanns mer uthållighet i bön och lovsång och vi fick nya visioner för att organisera förbönstjänst, utrustningsdagar, profetskola, bibelskola och det fanns mer kraft tillgänglig på något vis. Drömmar och visioner växte fram om ett fördjupat socialt arbete. Det hade tagits initiativ tidigare men då blev de så småningom mer konkreta och nya diakonala arbetsområde växte fram. Dessa visioner präglar idag vår församling, våra verksamheter och gudstjänster. Något av himlen blev mer närvarande. En dimension av Guds rike kom som många bett om och längtat efter. När Gud uppenbarar sin vilja i profetiska ord och bilder, i drömmar och visioner behöver vi, efter vederbörlig prövning, ta emot dem och handla på dem. Jag upplever att Gud manar mig att vara mer noggrann nu i att försöka förstå vad Gud gör och att ta ett steg vidare, ut på djupt vatten. Steg som vi inte behärskar och där vi är fullständigt beroende av att ha blicken fäst på Jesus. Utan honom kan vi ingenting göra.

I berättelsen där Petrus går på vattnet, Matt 14:22ff, finns det många lärjungar i båten, men det är Petrus som säger: ”Herre, om det är du, så befall att jag skall komma till dig på vattnet”.  Det är han som, när Jesus säger kom, kliver ur båten och närmar sig Jesus. Det omöjliga blir möjligt. Guds rikes verklighet ger auktoritet och kaosmakterna är plötsligt under Petrus fötter. Så länge han ser på Jesus. Jag tror att när Guds rike går fram, tydligt och märkbart i vårt land så kallar Gud några att vara likt Petrus. Till att gå ur båten och höra Jesus röst och handla på den. Lysekils församling har den kallelsen. Vi är inte ensamma om det men jag tror att vi har hört den och tar honom på orden idag. Det är inte längre ett liv på denna världens villkor och det handlar inte om att gå i ledband efter denna världens furste utan att höra Jesus röst och i Guds barns frihet leva ett övernaturligt liv. Det är det naturliga livet i Guds rike. Det rike där Guds vilja sker och det onda får ge vika!
När Gud talar till oss, i gudstjänster, bönesamlingar etc. är det viktigt att vi väger hans ord noggrant. Ett kunskapens ord om helande innebär att Gud uppenbarar en nöd hos någon människa för att det skall bli en skillnad i hennes liv. Guds rike innebär att den sjukdom, som andens gåva visat på, nu skall få ge vika. Därför att Gud har makten. Det är innebörden i att Guds rike är närvarande. Handlar vi därefter? När Gud aktualiserar ett ord ifrån Bibeln eller ett profetiskt tilltal, genom sin Ande, när vi är samlade, tar vi då emot det som om han stod mitt ibland oss? Vi är inne i ett skeende här i Lysekil där profetiska bilder, kunskapens ord, drömmar och visioner är vanliga. Jag tror att Gud samtidigt vill varna oss från att ta för lätt på dessa tilltal. Den som hör och ser mycket behöver också förvandlas i tro och handla därefter. Med uppenbarelse och kunskap kommer ansvar! Det är när vi ser Guds rike gå fram som vi kan gå vidare och ”erövra” nya området som tidigare var fullständigt omöjliga.


Åter till Lukas 10. Jesus sänder ut de sjuttio med befallningen: ”Bota de sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er.” 10:9  Sedan kommer lärjungarna tillbaka glada och förvånade över att de hade auktoritet över de onda andarna när de agerade i Jesu namn. v.17 När de sedan var ensamma med Jesus så berättar han liknelsen om den barmhärtige samariten. Lukas knyter ihop dessa berättelser och jag tror Jesus vill göra oss uppmärksamma på detta. När Guds rike är närvarande och vi får se många kraftgärningar så hänger det ihop med kallelsen att vara barmhärtig och konkret kärleksfull mot de förföljda, slagna och utstötta.  När väckelsen eld brann i Paulus fotspår så fick han befallningen av apostlarna att stötta de fattiga i Judéen. Jag tror det här finns något som Gud sätter fingret på och det är att när hans rike går fram blir också mörkret och kylan starkare i de delar av "denna värld" som inte vill ta emot. Konfrontationen blir tydligare och jag tror att det är bl.a. det som visar sig i den ökade intoleransen och främlingsfientligheten i vårt land. Guds rike och denna världens rike ligger i strid med varandra och Jesus manar oss därför, samtidigt som vi ser mer av Guds rike, att öppna våra hjärtan för den slagne. Lika väl som Guds rike går fram i mellan östern och den arabiska världen så blir brutaliteten och förföljelsen mot de kristna mycket värre. Jag tror att tystnaden och handlingsförlamningen kring detta  som sker i Irak, Syrien, Nigeria m.fl. andra ställen beror på att denna världens furste förblindar människor. Men kyrkan, som är världens ljus, kallas att med kraft och generositet öppna sina hem, värdshus och sin plånbok för att göra skillnad. Det hänger ihop. När vi ser att den lidande kyrkan, är Kristi sårmärkta kropp, så finns frälsning, försoning, helande, frid och liv i att tjäna och betjäna den som drabbats av rövarnas härjningar. Här tror jag att vi skall ta Jesus bokstavligen på orden. Det är vad den profetiska församlingen gör!/Hans

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar