tisdag 29 april 2014

Kosläppens tid!Det har varit kosläpp i Bohuslän. Kreatur som stått inomhus över vintern släpps ut och plötsligt hoppar de och far omkring i frihet. De går från en relativt begränsad verklighet och utrymme till att komma ut i frihet och upptäcka nya områden. När Jesus uppstår från de döda och spränger gravens gränser får budskapet om Guds rike en helt ny dimension för lärjungarna. De hade sett Jesus göra under, helandeunder, matunder och naturunder och varje under i sig hade utmanat deras världsbild och sprängt ramarna för deras erfarenhet. Sakta men säkert hade ett gudsrikesperspektiv börjad att prägla deras tro och tanke. Om Gud är Gud så är ingenting omöjligt för honom. Början till ett sinnets förnyelse är att Gud visar sig vara större än vi tidigare tänkt. En stor tro, en undergörande tro handlar egentligen bara om trons objekt Gud, aldrig om oss eller kvalitén på ”vår” tro. En tro på en stor Gud gör att vi inte låter våra begränsningar eller vår erfarenhet styra våra tankebanor. När Jesus plötsligt står bakom låsta dörrar mitt ibland lärjungarna så är de början på något helt nytt. Från och med nu går Jesus in och ut som han själv vill och han för med sig lärjungarna in i detta nya liv. Han andas in helig Ande och allt förvandlas. Nu är det inte längre döden som sätter gränser för livet. Ondskan har inte sista ordet eller ens makten, utan Jesus har öppnat dörren till Guds rike och ingen kan stänga den för lärjungarna.
Det är ett liv som vi skulle beskriva som ett liv med under och tecken men i själva verket så är det bara ett uttryck för den nya skapelsen som brutit in med Jesu uppståndelse. Det livet finns  nu tillgänglig mitt i vår värld. Från och med påskdagen är ett övernaturligt liv det mest naturliga vi kan leva. Ett liv där Gud ständigt gör sig påmind, ett liv där Gud sätter och öppnar gränser. När Jesus sänder ut lärjungarna med orden ”Som Faderns sänt mig sänder jag er” Joh 20:21 behöver vi inte längre fundera så mycket på vad vi skall göra eller vad som är församlingens kallelse. Det räcker att se vad Jesus gjorde och göra samma sak. Kraften som verkade i Jesus är efter Andens utgjutande nu verksam i oss som tror. Frågan är inte längre vad som är möjligt utan vad säger Guds ord.
Jesus knyter sin tjänst, sin undervisning och sina gärningar till vad Gud säger och gör. Här finner vi något mycket intressant. Ett liv fyllt av den helige Andes kraft är kopplat till närhet, trohet och handlande till och utifrån Guds Ord! En liberal, icke bibeltrogen kyrka kommer inte bara att vara ointresserade av under och tecken utan sakna kraft till att låta dem ske. Den nytestamentliga synen verkar vara att Gud bekänner sig till en människa eller ett sammanhang genom att utgjuta sin kraft i och genom den. ”Ingen kan göra sådana tecken om inte Gud är med” (Joh 3:2) Tecknen är en inbjudan att upptäcka ett liv med Gud. Påsktiden inbjuder oss att förnyas i tanke och leva ett liv i konsekvens av att Jesus besegrat döden, och nu lever och regerar.

Kontraktsprost Tabulu Stanley,  Dodoma stift Tanzania
Under de senaste dagarna har jag samtalat och mött människor med erfarenhet från väckelsen i den etiopiska Lutherska kyrkan och den Tanzanska. Det som slår mig är bibeltroheten och tron som man fäster vid vad Gud förmår göra genom bön. I dessa kyrkor släpps människor ständigt ut i full kraft och vittnesbörden om Guds mäktiga ingripande är otaliga. Ibland tror vi att det behövs lång tid för förändring och förnyelse men jag skulle vilja säga att det sker mycket snabbt nu. Det räcker med en erfarenhet av uppståndelse för allt skall vara förvandlat. Ett helande, ett under som övertygar mig att Gud har gripit in för att göra hela skillnaden.
Det går en helandevåg över många församlingar i Sverige idag och vi ser helande så gott som varje vecka i Lysekil. När vi börjar leva i konsekvenserna av vad vi är med om så är tiden som Malaki kapitel tre vittnar om här. ”Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås.” v.2
 
I påsk har församlingen sjungit: "För vår Gud är allting möjligt!"

Gud är mäktig, sviker aldrig oss
Han allsmäktig Gud
Större än allt vi ber, större än allt vi ser
Allt Han gjort är gott

En tom grav, Han lever idag
För vår Gud är allting möjligt
I Hans namn har vi fått allt
För vår Gud är allting möjligt

Gud är med oss, Han går bredvid oss
Leder våra steg
Mer än vad vi förstår, mer än vi hoppas på
Allt Han gjort är gott

Gud är med oss, Han går före oss
Han oss aldrig lämnar
Han oss aldrig lämnar

Gud är för oss, med en öppen famn
Han oss aldrig sviker
Han oss aldrig sviker
 
Dags att släppa loss!/Hans
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar