tisdag 7 januari 2014

Tillbaka till grunderna!


Ett nytt år ligger framför oss och är det något vi lärt oss under de senaste åren är att stora förändringar och helt ändrade förutsättningar kan komma snabbt. Vi lever med klimatförändringar som gör att vintern regnar bort på en del håll medan isstormar och orkaner härjar på andra platser. Vi ser också att den politiska kartan i världen kan ritas om på ett ögonblick. Detta sker inte utan smärta och resultatet blir inte alltid det som varit avsikten. Den arabiska våren med en längtan efter frihet, demokrati och jämlikhet resulterade på många håll i ökat förtryck, religionsförföljelse, inbördeskrig etc.  Goda intentioner kidnappas och förvandlas av destruktiva krafter och egoistiska intresse.  Inför 2014 står vi återigen inför stora förändringar i vår värld. Enskilda händelser som medför oanade konsekvenser för stora delar av mänskligheten men också på hemmaplan kan vi förvänta oss att vår längtan efter stabilitet, sakta tillväxt och utveckling kommer att komma på skam. Jag tror att detta också handlar om våra församlingar och samfund. Det jag upplever att Gud säger är att vi inte skall vara rädda utan förtrösta på att han har allt i sin hand! Det faller inte en sparv till marken utan vår himmelske Faders vetskap eller att det finns inom hans kontroll och makt. Jfr Matt 10:29
När tillvaron skakar kommer det att visa sig vad som är bestående och vad som är grundat på Guds Ord. Jag är övertygad att profetiorna, om ryttaren på den vita hästen som en dag träder fram på historiens scen och vars namn är Guds Ord, jfr Upp 19:11ff och den dag som är förutsagd av Paulus då alla knän skall böjas inför honom som är Guds Ord och alla läppar bekänna att Jesus Kristus är Herren, se Fil 2:10f, visar vad som är bestående. Jesus säger att allt i ordet skall fullbordas och det står skrivet att Herrens ord förblir evinnerligen. Om Gud har historien i sin hand innebär också att det som sker på ett djupare plan blir till välsignelse för oss och det är ofta en förutsättning för att det som skall komma skall kunna ske. Jag har hört flera vittnesbörd den sista tiden där en kris har lett till mognad och förvandling vilket medfört att Guds intensioner och planer i en situation har kunnat ske. Det innebär inte att Gud sänder det onda med han är större än det onda och kan använda det. 
Under årets sista dagar gick jag i min hemstad Kungälv och såg att kommunhuset, som kallas Nämndhuset, var utblåst så att bara betongkonstruktionen stod kvar. ”Gammalt Nämndhus blir nytt Stadshus” hittade jag en artikel på nätet som visade en enorm förändring. Mögel och röta hade med åren smugit sig in i den gamla byggnaden och nu gjordes det om ”från grunden” och ett nytt flexibelt och modernt stadshus kommer att byggas upp på den gamla grunden. Hjärtat slog ett extraslag på mig och jag kände att Gud ville visa mig något som händer nu.  Jag tror att vi går en ny reformation till mötes i kyrkan. En reformation som för oss tillbaka till källorna, till Guds Ord! Det är så mycket av det som är kyrka idag som har byggts på annat än Guds Ord och idag står det klart för många att det har gått röta i alla våningar både där människor verkar i sin vardag och i maktens boningar. Eftersom kyrkan är Guds byggnad så rensar han den med jämna mellanrum i historien på det som inte har sitt ursprung i honom eller hans plan. Han reformerar henne från grunden men det är den apostoliska och profetiska grundkonstruktionen som framträder och som står kvar.  Detta är i grunden både nödvändigt och gott. Denna process sker inte bara med samfund och församlingar utan också i våra enskilda liv för att det som är mer dyrbart än något annat skall framträda klart. Skatten i åkern som är Guds egen närvaro ibland oss!
Det fundamentala i den kristna tron är att Gud talar till oss och att vi känner igen hans röst.  Jesus säger att hans får inte följer en främling. Jfr Joh 10:5 Att Guds Ord har blivit kött och tagit sin boning ibland oss så att vi kan se hans härlighet, få ljus och förstå tillvaron och ta emot det och få rätten att vara Guds barn är Guds stora gåva. Jfr Joh 1 Därför tror jag att det finns en profetisk inbjudan att starta detta år med en förnyad överlåtelse till Guds ord. En inbjudan att under året läsa det och umgås med det på ett nytt hängivet, intimt och förtroligt sätt. I psaltaren 127 som är en påminnelse från Gud inför 2014 så står det att herren ger bröd åt sina vänner medan de sover. Jfr  ps 127:2 Tänk om detta år, oavsett vilka skakningar, förändringar eller kriser som vi möter innebär att vi hör Herren på ett djupare sätt, äter hans bröd/ord medan vi sover kommer detta året att bli ett år som vi kommer att kalla ett välsignat år/Hans

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar