måndag 2 december 2013

Ett lovsångens år


”Se jag gör allting nytt” Upp21:5

För några veckor sedan delade en av våra förebedjare en bild om församlingen. Jag uppfattade det som om församlingen visade sig som en triangel och att den nu bytte ställning. Den fick en ny bas och en ny sida upp. Det var uppmuntrande för bilden visade att Gud gjorde något nytt och att församlingens bas förändrades och också dess riktning. Jag tror att Gud påtalat tre saker som har med det kommande kyrkoåret att göra. Gud kommer att föra sitt verk mot sin fullbordan. Vi har redan sett det börja ske och det är så spännande det Gud gör. Vi ser nu en tillväxt och en fördjupning som är märkbar. Det ligger ett tydligt skifte bakom oss men det har ännu inte fullbordats. Det kommer mera! Den andliga kamp som många känt av så tydligt under denna höst tror jag är födslovåndor då det gamla gör ett sista försök att behålla greppet, men det Gud gör går inte att stoppa utan det är en förlossning och den är smärtsam. Jesus krossade ormens huvud men dess raseri är stort innan alla dess dödsryckningar avklingat. Jfr Upp 12:17 Denna kamp sker mot församlingen, inom församlingen och inom oss. Det nya vinet som Gud ger kan inte tömmas i de gamla läglarna. Det behövs en förnyelse och den kostar på. När Gud smyckar sin brud klär han av henne de gamla kläderna och ger henne nya, vita och skinande. Om jag har rätt i detta så är dessa födslovåndor, hur kämpiga de än verkar, något uppmuntrande. Tiden är inne för det nya att bryta igenom med full kraft!

Året som kommer är:

  1. Ett lovsångens år. Bruden som Gud förbereder för sin Son, brudgummen, är en förälskad, hängiven och lovsjungande församling. Den lovsångsförnyelse som vi sett runt om i hela den kristna kyrkan kommer att fördjupas och leda till en förvandling av församlingen från en församling som har tillfällen för lovsång till en lovsjungande församling. Det har med att basen i ”församlingstriangeln” kommer att breddas och gälla hela församlingen och lovsången kommer att ha en tydligt riktning. Den kommer att handla om Jesus och vara till Jesus. Fokuset skiftas från oss, våra tvivel, synder, kamp till han som kommer, Jesus! Därför behöver vi fortsätta att arbeta med tillbedjan och låta oss formas till en lovsjungande församling.
  2. Ett frigörande år. Gud vill befria hela församlingen till att göra det han tänkt med oss. Vi kommer att se många fler utrustas och satta fria till tjänst. Tiden då församlingen var en präst/pastor och några medarbetare som gjorde allt och som hade allt ansvar är över. Gud sätter sin församling på fötter och han kommer att frigöra mycket mer kraft än vi tidigare sett när detta sker. Alla kan, alla får och alla vill! Jag tror att vi under ett antal år förkunnat tydligt att alla kan och att alla får göra Jesus gärningar men det nya är att Gud kommer förvandla brudens vilja. Hon kommer att vilja därför att kärleken driver henne. Hängivenheten till Jesus kommer att bryta fruktan och försagdhet och den helige Anden kommer att göra en fantastisk förvandling av människor. Större förvandling än vi kan föreställa oss. Här behöver vi höra vad Anden säger till församlingen och vi behöver öppna oss och positionera oss för Guds Ord så att Anden kan komma med sin kraft.
  3. Ett heliggörande år! Jag är övertygad om att den brud som som Gud förbereder nu kommer att vara helig. Tvättad och iklädd vita kläder. När Gud går på djupet med församlingen så innebär det att han kommer att döma det orena i församlingen. Domen börjar alltid med Guds hus och det som är emot Guds vilja i våra liv kommer att bli outhärdligt och omöjligt att hålla fast vid. Guds Ande går inte ihop med synden och därför har Anden alltid en renande effekt. Guds närvaro i församlingens mitt är glöden, värmen som förvandlar hela församlingens kultur. Härden renar järnet genom att smälta bort slagget. Denna del är inte enkel utan fylld med kamp och smärta, men helt nödvändig. Processen kommer att upprätta Guds Ord i församlingen och i våra liv. För många kommer det att bli tydligt att församlingen är Guds helgad för att ges som brud åt hans son. En återupptäckt i vår tid./Hans

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar