torsdag 7 november 2013

Faran med att försöka hälla vatten på oljaJag skulle vilja dela en bild som kan sätta fokus på något som jag upplever vara aktuellt. Bilden handlar om olja som används i en stekpanna för matlagning. Plötsligt tar oljan eld och lågor slår upp ur pannan. Det blir en explosionsartad utveckling i stekpannan och någon tar den och sätter den under kranen. Effekten blir det motsatta till avsikten och en väldig låga slår upp och hotar bränna den som försökte släcka.

 Två tankar har jag med mig utifrån bilden och det ena är att där Guds olja är blir det svårsläckt och den andra är faran i att kämpa mot Gud själv! Det kan i bästa fall få konsekvensen att ”lågan” sprider sig och i värsta fall innebära allvarlig skada för den som vill kontrollera eller försöka släcka den. Paulus uppmanar ”Släck inte Anden!” 1 Thess 5:19 och Jesus varnar för synd och hädelse mot den Helige Ande som på något sätt rymmer innebörden att ge Andens verk namn av mörker. Jfr Matt 12:31. Om det är viktigt att välkomna Guds verk och den som Gud sänder är det också avgörande att inte avvisa eller stå emot Guds utvalda. Det får konsekvenser och det är något som vi inte får ta lätt på idag. Det finns något viktigt i att stenen som byggarbetarna ratade har blivit en hörnsten och samma sten kan bli en stötesten. Jfr Matt 21:41, 13:57

Under hösten har jag funderat en del på varför Jesus gärningar, goda gärningar, väcker motstånd. Varför massmedia och faktiskt hela vår kultur förlöjligar och hånar människor som är iklädda Guds kraft.  När Jesus hade uppväckt Lasarus bestämde översteprästerna och medlemmar ur rådet att han skulle röjas ur vägen. Joh 11:53 Detta är ett återkommande tema i johannesevangeliet att de religiösa ledarna sammarbetar för att döda Jesus, släcka lågan. Vi ser också att världens ledare blir vänner i sitt gemensamma beslut att lösa problemet Jesus på mänskligt vis, d.v.s.  att eliminera honom. Luk 23:12

 Jag tror att det finns platser i ett land också i vårt, där detta blir tydligare på än andra. Jag tror att Stockholm är en sådan plats därför att det vår huvudstad och den mest inflytelserika regionen i vårt land. Jerusalem var känd som platsen som dräpte profeterna och det var i Jerusalem som till sist Jesus dödades. Det är också där i Jerusalem som Andens eld flammar upp och sprider sig över världen. När Gud nu vill sända en "väckelse" över vårt land kommer det att bli ett hårdare klimat i vår huvudstad men jag tror att vi kommer att bli överaskade vilken vändning detta motstånd kommer att få.

Det tycks finnas ett ”naturligt” och spontant motstånd mot Gud och hans utvalde, hans smorde i den fallna skapelsen. Det sker inte bara i biblisk tid utan det fortsätter genom hela kyrkans historia. Vi ser det tydligt i apostlagärningarna, Apg 4:27ff, och vidare i hur Paulus blir förföljd och motarbetat av hedningarna, judarna, men också av delar av den Kristna församlingen. Bilden är mer komplex men jag tror att man kan säga att ett tydligt motstånd inom församlingen kommer från den judekristna gruppen. Det finns en stark spänning mellan gammalt och nytt som var påtaglig i Jesus tjänst men också i den första församlingen. Vad som händer när Guds Ande rör sig över en människas liv eller tjänst och varför det är så svårt för samtiden att ta emot och omfamna det som Gud gör behöver vi reflektera över. Profeterna i gamla testamentet blev förföljda av sin samtid och erkända först av en senare tid. Så är det med många reformatorer och människor som varit redskap för väckelse i kyrkohistorien. Det är snarare regel än undantag att människor som varit smorda av Guds Ande blivit förföljda, förlöjligade under sina liv för att senare i historien bli erkända. Erkännandet har ofta med att Gud bekänt sig till deras verk och med lite perspektiv har Guds verk blivit synligt genom dem. Men i deras samtid har det varit helt annorlunda.

Jag tänker att där smörjelsen från Gud blir tydlig finns det också en spänning mellan himmelskt och jordiskt. Jesus talar om att man måste vara född av Anden för att kunna komma in i Guds rike, Joh 3:5 och att han har ett himmelskt ursprung som är förmer än Mose vilket innebär att han kan ge Guds liv, göra Guds gärningar och känner Guds vilja som ingen annan. Det förefaller som om ”Djävulen, världen och vårt eget kött” reagerar starkt på Guds smörjelse. Den naturligt spontana reaktionen är att försöka släcka elden, hälla vatten på den.

En annan reaktion är upprördhet över en upplevd orättvisa eller att jämlikheten skulle vara satt ur spel. Att Gud skulle ge mer kraft till vissa människor eller större gåvor är inget vi alltid gläder oss över.  Inget i vår värld är mer främmande eller väcker så starka reaktioner som att Gud på ett särskilt sätt skulle ha utvalt det judiska folket också tanken att kyrkan skulle ha en utkorelse och en uppenbarelse som är given av Gud framför alla andra religioner tycks vara mycket anstötligt.

Men i hela den kristna traditionen har det varit en grundtanke att Gud utväljer det svaga, ringa för att fullborda sitt verk. Bibeln ger flera skäl för att så är fallet. Dels är det för att Gud skall få ära för sitt verk och det verkar som om Guds egenskaper och kraft uppenbaras tydligare i det som är omöjligt mänskligt sett.  Utkorelsen skall vara ett vittnesbörd för hela världen vem Gud är och att människan är helt beroende av honom. Det är intressant att alltifrån Israels historia, till Jungfru Maria och lärjungarna tycks ringhet och svaghet vara något som nästan är en förutsättning för Guds utkorelse.  Jfr Luk 1:51ff. Detta gör att beroendet av Guds Ande är fullständigt för att kunna göra Guds verk.  Anden kan inte förtjänas eller kontrolleras utan bara tas emot i svaghet genom Guds nåd och för att fullborda Guds vilja. Anden kommer med kraft för att Guds Ord skall fullbordas och att Jesus, den smorde skall bli tydlig. Det gör att vi måste ledas av Anden, formas av Anden och därmed lämna över kontrollen till Gud.  Här kommer kampen mellan himmel och jord, mellan den fallna mänskligheten och den pånyttfödda, mellan ande och kött i oss i öppen dager. Tidsandan föraktar Guds smörjelse och här tycker jag det blir tydligt att Gud bekänner sig till den kyrka som vill ta emot Jesus och bevara hans ord. Jfr  Joh 14:15 Väckelse finns idag i tredje världen medan den högutbildade sekulariserade kristenheten i västvärlden har en tendens att förneka bibelns ord och saknar kraft.  Så blir också de församlingar och de sammanhang som söker Guds smörjelse förlöjligade och hånade i västvärlden.  Det behövs ingen större profetisk klarsyn för att inse att detta är den urgamla kampen mellan Guds smorde och denna världens furste.

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar