måndag 1 juli 2013

Hörde jag rätt? Reflektion efter New Wine sommarkonferens i Vänersborg 2013


"Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig." (Jes 60:1)

Förra veckan hade vi New Wines sommarkonferens i Vänersborg. Konferensen hölls i den stora bandyhallen Arena Vänersborg och det var första gången som New Wine var där. Själva platsen innebär att New Wine intar en Vision som kom för flera år sedan. 1200-1500 människor har varit med men det finns potential för många fler. Tillväxtpotentialen i lokalerna var ett profetiskt budskap bara det. När vi får vara med och söka visioners uppfyllelser är vi delaktiga av ett skeende där Gud verkar. Jag tror det gäller också oss som var med från Lysekil. Vi var 30-40 människor som varit med under konferensen och jag har sett hur många har blivit starkt berörda av Gud och fått vara med och betjäna andra. När vi som kristna rör oss i en miljö där Gud är påtagligt närvarande så är det lätt att be, lätt att tro och lätt att förmedla helande, kraft och profetiska tilltal.

När vi samlades till bön kvällen före konferensen var det flera deltagare, oberoende av varandra, som erfor eller såg Guds närvaro komma och inta Arenan. I en våg eller virvelvind kom den himmelska härskaran till platsen. Erfarenheten av Guds tyngd och helighet kändes tydligt av många av oss som var där. Vid flera tillfällen under konferensen har detta upprepats inte minst under lovsången. Under veckan har detta varit något som Gud gång på gång visat mig och talat till mig om. När Gud är närvarande på det sättet är det lätt att följa och börjar man spana efter hans närvaro, hans ”vinkar”, leder det till konkreta handlingar och konkreta resultat. Återigen har jag blivit påmind om att Gud älskar att bli kött ibland oss. Att bli närvarande på ett konkret sätt med tydliga konsekvenser och nedslag.

Mycket av undervisningen har handlat om vad en gudsrikeskultur är och vad det innebär att Gud regerar. Det jag tror mig hört är en kallelse att leva i denna närvaro och bära denna närvaro i vår församling och vår stad. Det kommer att innebära stora förändringar i församlingarna men kyrkorna kommer då också att påverka sina städer på ett radikalt nytt sätt.

Ett profetiskt budskap som en av mötesdeltagarna fick var att både enskilda människor och församlingar var brinnande ljus men en lampskärm hindrade ljuset på sidorna. Ljuset lyste bara rätt upp och budskapet var att Gud ville i lyfta bort denna lampskärm. Jag tror att det var ett budskap till hur vi skulle leda betjäningen på det kvällsmötet, men det fanns mer än så i bilden. Jag tror att den eld och gudsnärvaro som vi känt här i Lysekil under våren och som många församlingar runt om vårt land också vittnat om har inneburit en påtaglig förnyad erfarenhet av ljus och härlighet. Det är fr.a. i lovsången, bönen och betjäningen som vi sett det. Kontakten mellan himmel och jord har förnyats, intensifierats och vi har sett under och tecken i våra samlingar i en helt ny dimension . När Gud får avlägsna skärmen kommer ljuset att lysa ut i våra städer och skingra mörkret.  Guds närvaro blir då påtaglig på gator, torg, skolor, arbetsplatser, idrottsanläggningar och köpcentra. ”Församlingen är en termostat inte en termometer”, sa Danny Silk på ett av sina seminarier. Gud vill använda den lokala församlingen för att förändra vårt samhälle och vår kultur.
För att denna transformation skall ske behöver mycket förnyas och förvandlas. Jag bär med mig några punkter som jag blivit påmind om under veckan. Dessa är inte bara något vi sträcker oss emot i framtiden utan också något som Gud i allra högsta grad skapar förutsättningar för nu:

1.       Mer av Guds kraft och mindre av verksamhet i våra församlingar. Många människor knäar under allt som måste göras för att hålla församlingarna flytande. Perspektivet måste ändras så att församlingen bara gör det Gud säger och ger kraft till. Att se vad Gud redan gör och följa med i det. Gud uppenbarar sin vilja i Ordet, i bibeln och genom profetiska tilltal. Till det ordet är Gud alltid villig att ge sin Ande och kraft. Den avgörande frågan i allt församlingsarbete blir då: Vad gör Gud nu? Vart känner vi igen hans närvaro? Hela bibeln visar att Guds folk är ett folk lett av Guds Ande, Guds närvaro.

2.       Vi behöver fokusera på vad Gud gör och inte på vad han inte gör. Mycket av Danny Silks undervisning handlade om hur vi kan etablera en annorlunda kultur präglad av Guds närvaro. Där vi hela tiden uppmuntrar och försöker se det som Gud gör i människor vi möter. En profetisk kultur där människor hela tiden vägleds och befrias till tjänst genom att Guds tilltal får kalla fram och putsa av guldet i människan. Om Gud inte är en kritisk, straffande Gud utan den gode Fadern så är vår uppgift som hans barn att se och möte människor med Guds ögon och med hans hjärta. Det är intressant att ett av den ondes namn, Satan betyder just anklagaren. Hur ofta är inte vi, i Guds namn, våra bröders anklagare och därmed allierade med fel makt. Kan vi överhuvudtaget föreställa oss en miljö där uppmuntran är det viktigaste och att se varje människa och bedöma varje sammanhang utifrån Guds perspektiv. Jag tror att det skulle sätta oss fria till att verkligen kunna förvandla våra städer. Vi skulle bli lika attraktiva för människor som ett ljus är för insekter i sommarnatten.

 


3.       Det tredje och sista jag vill dela är att församlingen är kallade att helt bryta med världens sätt att regera och utöva makt. Gud har utmanat oss den gångna veckan och talat om att våra hierarkiska strukturer begränsar oss och låter oss bara använda en liten del av den potential vi har i gemenskap med honom. I en miljö där Gud regerar finns fullständig frihet. Där kan vi växa in i det liv och den kraft som Gud gett oss. Där är inte ålder, kön eller bakgrund det som definierar vår tjänst eller potential. Gud vill i varje människa som genom tron på Jesus blivit ett Guds barn gjuta mer kraft än vi kan drömma om. Därför tror jag också att vi kommer att få se barn och ungdomar utföra kraftgärningar som vi andra aldrig sett. Jag tror att när vi avvisar denna världens definition av makt så kommer vi att få en gemenskap där smörjelse blir det viktiga. Auktoritet kommer att ges åt dem som Guds Ande vilar över. Inte auktoritet över andra människor utan över det onda. Församlingen är kallad att följa smörjelsen... Vi har varit så upptagna med frågan vem som skall bestämma att vi blivit blinda och missat vad vårt uppdrag är. Att göra Jesus gärningar genom att i Andens kraft förkunna de goda nyheterna. Utan Guds kraft kan vi inget göra men med hans Ande är inget omöjligt. I församlingen reser Gud upp män och kvinnor, unga och gamla som har en sak för ögonen och en längtan i sitt hjärta: Att få se Guds vilja ske här såsom den sker i himlen. En församling av äventyrare och hjältar som söker Guds rike före allt annat och som är bärare av en gudsnärvaro som kommer att tränga undan fienden överallt där de går fram.
Jag har redan fått flera vittnesbörd från deltagare på konferensen att när de kom hem så bar de med sig mer av detta och människor har blivit frälsta och helade som följd!  /Hans


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar