måndag 6 maj 2013

Radiofyrar och gräsbränderI lördags var det en böneresa I norra Bohuslän. Pingstkyrkan i Uddevalla stod som arrangörer men inbjudan gick ut till fler församlingar här. Flera personer har blivit påminda om tidigare bilder och profetiska tilltal till västkusten och dessa tilltal verkade bekräfta böneresan. När man var samlade här i Lysekil för att be var ett av tilltalen hämtat från psaltaren 126. ”När Herren gjorde slut på Sions fångenskap, då var vi som drömmande. Då fylldes vår mun med skratt och vår tunga med jubel. Då sade man bland hednafolken: `Herren har gjort stora ting med dem´. Ja, herren har gjort stora ting med oss, och vi är glada. Herre, låt våra fångar komma åter liksom strömmarna i Negev. De som sår med tårar skall skörda med jubel. Gråtande går de ut och bär sitt utsäde. Med jubel kommer de åter och bär sina kärvar.”

Även om jag inte själv var med på böneresan så tror jag det var en stark profetisk smörjelse över den och i ps 126 uppenbarar Gud vad som händer nu här bland oss. Område efter område som fienden har hållit fångna befrias och vi ser att människor, tjänster och gåvor släpps fria och kommer i funktion. Jag förundras också över att Gud kallar människor hit som brinner för väckelse. De kommer för att tjäna, arbeta eller bara bosätta sig här, för att få vara en del i det Gud gör. Under många år har vi ”bara” sänt iväg människor men under senare tid kallar Gud människor hit. Människor som har sett något i anden och som brinner. Det är tid att få skörda med jubel och åter komma tillbaka bärande kärvarna!

Lysekils församling har en särskild profetisk kallelse och i den kallelsen ligger det att träna och utrusta människor till tjänst.  En viktig uppgift för profeterna, så också för Elisa, var att smörja människor till den tjänst, det uppdrag Gud utvalt dem till. Det gällde bl.a. att smörja Guds utvalde till kung. När Elisa gjorde detta innebar det ett nytt skeende och att Herrens profetiska tilltal började gå i uppfyllelse.  I 2 Kung 9 sänder Elisa iväg en lärjunge till att smörja befälhavaren Jehu till Kung över Israel.  Genom Jehus verk dödades Isebel och Ahabs söner. Domen över den demoniska drottningmodern verkställdes och släktlinjen efter henne och Ahab bröts. Det var Jehu som blev fullbordan på Herrens löfte och dom.  Jag anar att detta håller på att ske nu. Vi lever i en tid och en situation när Guds löften och tilltal fullbordas.

Här i Lysekil innebär det också att fler tjänster och fler gåvor upprättas och förlöses. Vi ser i Elisas tjänst att detta gäller alla områden. Helande förlöstes, urskiljning, strategi, ledargåvor m.m.

Igår under gudstjänsten när jag såg en av våra kyrkvärdar sköta en uppgift så talade Herren till mig, han sa. ”Var och en som kommit hit har en nyckel! Det är avgörande att ni ser det och låter var och en använda denna nyckel.” Jag tror att det finns gåvor i de himmelska förråden som Guds håller stängda för att rätt person skall få glädjen att öppna det. Det talar om att varje lem i Kristi kropp har en viktig andlig tjänst men också att vi profetiskt behöver se detta i varje människa. Hon är en gåva sänd av Gud med tillgång till välsignelse för många! Det är så spännande att se varandra med ”hjärtats ögon”.  Tilltalet ger mig ett nytt perspektiv på ”nycklamakten” och inbjuder alla här att vara en viktig del i det Gud gör. Det är när fler ser detta som välsignelsen ökar och vi får skörda det som tidigare har såtts ut.

 Nästa bild handlar om Elisas gåva att se vad fienden gör upp för planer. (2 Kung 6) Denna gåva av andligt seende gör att Elisa blir viktigare än både ”vagnar och ryttare” för Israel. (2 Kung 13:14)
Den sista veckan har jag blivit påmind om radiofyrar och radaranläggningar. Tyskarna utvecklade under andra världskriget ett system som de kallade ”Freia” och som var mer sofistikerat än engelsmännens radarsystem. De kunde se längre och tydligare och detta höll på att avgöra kriget till deras fördel. Det ena jag såg är hur Gud upprättar en profetisk tjänst som ser fienden på långt håll. Avslöjar fienden och gör att Guds folk kan mobilisera på rätt område. Fienden har aldrig en chans om församlingen agerar på Guds kallelse. Den som är i oss är större än fienden.
Men för att kunna urskilja fiendens rörelse måste vi först bli kända med Guds Ande så att vi känner igen Guds närvaro och rörelse. Det är prioritet ett och det är där vårt hjärta och hela vårt focus skall ligga. När vi ”lär” oss och blir bekväma med att känna igen Gud och följa honom kommer fienden att avslöjas tidigt och på långt håll. När ”radarljuset” faller över det som rör sig i mörkret kommer det att fly.

Den andra aspekten av att se är att urskilja platserna där ”inflygningsfyrarna” finns.  Jag tror att det finns platser och det finns församlingar som Gud tänt en fyr över. Det är en vanlig bild men det jag ser är att det finns röjda, säkrade och förberedda rutter som Guds härskara nu kommer via. Jag tror att Gud har visat dessa ”rutter ”över tid och talat om dem till församlingen. Osynliga för det mänskliga ögat men uppenbarade för trons ögon.  Vi är några församlingar längst i väster efter vår kustlinje och i söder, via vilka Gud nu drar in över vårt land. Det behöver inte vara de största eller mest ansedda men det viktiga är att vi tar emot det Gud gör i dessa församlingar och genom dem. Välsignelsen är inte avsedd för radiofyren eller för fyrplatsen utan för landet och välsignelsen kommer att växa längre in och ju mer vi öppnar oss och tar emot.

 Den sista bilden jag vill dela är bilden av ett nedbränt område. Denna bild är viktig för att vi tror ibland att det som är nedbränt – utbränt är förbrukat. Gud handlar i detta. På Knippla i Göteborgs norra skärgård såg jag detta i veckan och det blev starkt och uppmuntrande. Gräs och ljung var nedbränt och jag såg det även idag i våra berg här i Lysekil.  På ett nedbränt område finns inte längre något brännbart. Här kan Gud tända en större eld som inte pyr i gräset. Denna större eld består av Andens olja, Guds eget bränsle. Gud tänder nu dessa stora Kasar som brinner synliga för världen.  Den kan ingen människa tända och inget mänskligt material kommer att bidra till eldens storlek. Bara Gud! Det andra jag såg var att redan i det brända börjar nytt friskt gräs komma fram. Svedjebrukets välsignelse innebär bland annat att allt dött försvinner så att livet kan bryta igenom.

 Kanske ligger det I detta budskap en bekräftelse I en mäktig lovsång som klingat inom mig hela veckan: ”For the sake of the world burn like a fire in me. Light a flame in my soul for every eye to see.” (Bethel music)/Hans


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar