måndag 4 april 2016

Kungsfiskaren en bild av den säsong vi nu påbörjat?

Förra veckan var jag i fjällen och åkte skidor några dagar.  En dag talade Gud till mig i en bild där jag såg en Kungsfiskare. Det är inte ovanligt att Gud talar genom bilder från skapelsen och genom att påminna om djur och fåglar har vi ibland kunnat identifierat tjänster, gåvor och andliga skeenden. Gud talar genom det som är viktigt och intressant för oss och som jägare och fiskare är detta vanligt för mig. 

Jag fick för mig att denna lilla fågel har att göra med den säsong som vi nu är på väg in i. Det kändes som om flera pusselbitar föll på plats och de tilltal som vi levt med ett tag och dessa tankemönster som växt fram inom mig fick nya dimensioner. Förra veckan hade jag sammanfattat en del av dessa tilltal i Navigera och de handlade om fiske, fångst, båtar och källor. 
Bilden av att vara en Kungsfiskare tilltalade mig, en Kungens fiskare eller den främste bland fiskare. Det fick mig att fråga Herren efter uttydningen. Jag tror att denna bild kommer att få vidare förklaring och att jag kommer att leva med den över tid. Jag vill försöka att sortera några av dessa tankar och dokumentera de första reflektionerna redan nu.

Några tankar kring denna märkliga fågel.
1.     
1.  Kungsfiskaren är en utmärk fiskare som har precision i sitt fiske. Jag tror att vi kommer att få se en ökad profetisk skärpa nu. Kungsfiskaren tar byte både under och över ytan och att ha förmåga att gå på djupet och under det ytliga kommer att vara viktigt..

     2.   Kungsfiskaren är en färggrann och mycket vacker fågel. När ljuset strålar på den lyser den av härlighet. Guds härlighet har med denna säsong och det nuvarande skeendet att göra. Församlingen kommer att, i sin mångfald och färgprakt, stråla av Guds härlighet. En härlighet som är oerhört attraktiv och människor kommer att dras till den. Det är här som den profetiska kreativiteten kommer att få en förnyad och utökad betydelse. 

3.     3. Kungsfiskaren är i stor utsträckning monogam och trogen sin partner genom livet. Det är en bild av att en ökad profetisk skärpa förutsätter en ny trohet hos Guds barn.  Troheten handlar både om trohet till Gud och till Guds Ord.  Men jag tror också att troheten mot församlingen också kommer att växa. Trohet till vårt uppdrag, vår tjänst i församlingen och en större överlåtelse till gudstjänsten. Det kommer att vara viktigt att vara med när Gud möter sitt folk. Jag tror också att det kommer att bli än viktigare med trohet i äktenskap. Jag har en känsla av att den helige Ande kommer att förnya kärleken i äktenskapet och en vilja att tjäna och prioritera varandra i äktenskapet. Äktenskapet mellan man och kvinna är en bild i bibeln för relationen mellan Gud och hans folk. När Gud förnyar förbundet, förökar sin härlighet ibland oss och kommer med ny längtan och ny lust kommer detta också att förnya våra äktenskap.
 

4.     
4.  Vi har börjat identifiera källor som finns i församlingen och som nu ligger öppna och strömmar fram. Dessa källor av levande vatten är Kungsfiskarens naturliga miljö. Det är i denna miljö som församlingen kan röra sig fritt och i vattnet finns också kraft och ny energi. Att dyka i dessa källor förnyar församlingen och det är i dessa källor som vi kommer att få blick för och hitta fångsten. Strömmande vatten renar och dess droppar ger fjäderdräkten ett särskilt skimmer till Kungsfiskaren.

En sista reflektion handlar om de stora fiskstimmen som finns inom räckhåll. Kungsfiskaren påminner oss om att fisket sker också fisk för fisk. Precisionen är viktig och varje människa är viktig för Herren och fullständigt unik. Även i tider av väckelse är det en efter en som fångas av Guds kärlek och en efter en som omvänder sig till Jesus och bekänner honom som Herre och Frälsare. Jesus säger "Följ mig och jag skall göra er till människofiskare" (Matt 4:19)/Hans2 kommentarer:

  1. Har målat av en av dina kungsfiskare och tänkte ställa ut målningen.

    Är det OK?

    mvh

    Roland Jakobsson

    SvaraRadera