tisdag 15 juli 2014

En ny mantel - tankar utifrån profetiska tilltal på New Wine 2014


 
Efter 4 veckors semester återkommer jag med ett Navigera igen. Jag vill försöka sammanfatta några profetiska bilder och tilltal som kom i samband med New Wines sommarkonferens veckan efter midsommar. Dessa tilltal tror jag har betydelse för vårt land och känslan efter konferensen var att Gud lade en profetisk mantel, inte bara över deltagarna, utan över flera nyckelledare och församlingar. Denna mantel kommer att ha betydelse för den tid vi går in i och jag tror att vi kommer att se frukten av det under andra halvåret 2014. Det fanns en ny profetisk skärpa och djup som tog sig flera uttryck under konferensen. För det första märkte man det i lovsången och förkunnelsen. För det andra så var den personliga profetiska betjäningen som fanns i bönetältet något som uppmuntrade och byggde upp så många människor och för det tredje så fanns det en profetisk smörjelse över konferensen som yttrade sig i många samtal, förbönssituationer och i hela atmosfären i arenan som jag är övertygad kommer att förändra många sammanhang den kommande hösten. Här vill jag dela tre tilltal från Vänersborg som jag tror är viktiga.

Den första bilden är av en vulkan som får ett utbrott. Het lava rinner ner för berget och bränner bort det som varit och förändrar landskapet. I det nya landskapet finns det en ny bördighet genom askan som fallit och nya växter kommer snart att täcka ytan. Ett myller av liv träder fram. Det finns mycket som nu kommer att brännas bort och som inte kan bestå när Guds närvaro kommer att förvandla församling efter församling i vårt land. ”Men vem kan uthärda den dag då han kommer, och vem kan bestå när han uppenbarar sig? Ty han är som en guldsmeds eld och som en tvättares såpa. Likt en guldsmed skall han sätta sig ner och rena silvret. Han skall rena Levi söner, luttra dem som guld och silver så att de kan bära fram åt Herren en offergåva i rättfärdighet.”(Mal 3:2f) ”Tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus”. (1 Pet 4:17) Vi tror att vi kan göra vad som helst med och i kyrkan men kyrkan är Guds och han har fullständig kontroll i det som sker. Den tillbakagång som Guds församling har haft i vårt land beror till stor del på att församlingen övergett sin Herre och hans vilja. Istället har världens värderingar och människors åsikter satts på den tron som bara tillkommer Herren själv. När Guds löften kommer att infrias så börjar reningen, domen med Guds hus. Det är till och med något som Petrus uppmanar oss att glädja oss åt. (1 Pet 4:12f) Det innebär att vi under kort tid kommer att få se stora och omvälvande förändringar i svensk kristenhet och det är en nödvändig process för det Gud nu kommer att göra. När lavan, glöden från djupet bryter fram förändras landskapet och i den processen är det bara klippan, Jesus som vi kommer att kunna bygga vidare på. Men när det sker kommer kyrkan också att bli det ljus och det salt som är hennes uppdrag. Jag tror att Jesus talar om att rena sin kyrka, upprätta den och träda fram i och genom den i vårt land nu. Denna process medför också, som när askan täcker den stelnande lavan, att ett nytt landskap träder fram. Det kommer medföra en profetisk församling i vårt land. En församling som älskar Guds Ord och som lever av kraften av hans Ord och som blir bärare av hans Ord in i sin samtid. Vi kommer att se hur detta Ord kommer att bryta ned starka fästen. Fästen som vi trodde var omöjliga att inta. Målet är inte bara förvandlade församlingar utan ett förvandlat samhälle. Där Gud blir närvarande förvandlas allt av hans kärlek. Vi kommer att få se stora förändringar också inom media, politik och kultur. Dessa kan ta tid men de kommer när församlingen blir förvandlad av Guds "lava" och guldet träder fram.


Det andra tilltalet hämtar jag från Kris Vallotton, profet och pastor från Redding i Kalifornien som var en av huvudtalarna. Han hade ett profetiskt ord till vår nation. Han sa ”Sverige är kallad att vara ”peacemaker” och inte ”peacekeeper”. Vi behöver gå från människofruktan till gudsfruktan. Med Gud, trogna mot honom, har vi ett uppdrag att försona människor och nationer med varandra.  Men när vi försöker jämka samman alla människor och försöker att bevara fred utifrån mänsklig förmåga och utifrån människofruktan så har vi varken mandat från Gud eller möjlighet till framgång. Jag tror att vi har en kallelse som nation till att vara i försoningens tjänst men det är av vikt att kyrkan förvandlas av Guds kärlek och hans Ande för att detta skall bli möjligt. Kyrkan har ett enormt viktigt uppdrag som blir omöjligt om hon bara är en dålig spegelbild av sin samtid och inte en spegelbild av Guds rike.

Det tredje tilltalet delade en av våra skotska gäster med mig efter konferensen. Han hade sett tre bilder, tre scener som han trodde betydde tre olika år. Dessa scener var från samma plats, en fattig ökenpräglad by. I den första bilden fick kvinnorna gå lång väg för att hämta vatten för att ”vattna” byn. I den andra bilden så hade man borrat en brunn och vattnet gjorde att byn grönskade och det fanns vatten lättillgängligt för alla. I den tredje och avslutande scenen så drogs vattenledningar ut till stora områden och vattnet betjänade nya byar, nya sammanhang och väl utbyggt så var allt förändrat för hela området. Enligt Allan, som fick bilderna, så hade de att göra med förra året, detta år och nästa. Det var kopplat till New Wines konferens men jag tror att det finns en vidare tolkning som inbegriper ”levande” församlingar i hela vårt land. Jag tror att det var många ledare och aktiva i församlingar som blev uppmuntrade i Vänersborg och som överlät sig på nytt till Jesus och att göra det han säger. Jag anar att vi kommer att få se många nya brunnar nu. New Wine har som motto ”lokala församlingar förändrar nationer” och jag är tacksam över att få leva i denna spännande tid när detta håller på att ske./Hans

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar